Plán MREP-2 na rok 2013

ESA vydala pracovní plán robotického průzkumu Marsu na roky 2013-2014

Evropská kosmická agentura (ESA) v únoru uveřejnila pracovní plán robotického průzkumu Marsu na rok 2013 s přesahem některých aktivit do roku 2014. Jednotlivé projekty jsou realizovány pod hlavičkou programu MREP-2 zaměřeného na technologickou přípravu pro budoucí robotické mise k Marsu. Na příští dva roky je naplánováno 12 technologických projektů za 9,1 milionů euro. Příležitost k zapojení mají také česká pracoviště, protože se Česká republika v roce 2012 zapojila do programu ESA robotického průzkumu Marsu.

Pracovní plán měl původně obsahovat konkrétní technologie potřebné pro mise následující po ExoMars. ESA nyní pracuje na definici dvou nových misí - PHOOTPRINT a INSPIRE. První je zaměřena na odběr vzorků z měsíce Phobos a jejich návrat na Zemi, druhá mise má za cíl vytvořit na povrchu Marsu síť několika malých přistávacích modulů pro simultánní meteorologická a seizmická měření. Na Radě ESA na ministerské úrovni v listopadu 2012 bylo schváleno pouze uskutečnění fáze A (Feasibility Phase) ke zpřesnění požadavků na jednotlivé kandidátské mise. O dalším pokračování se rozhodne v roce 2014.

Pracovní plán je proto zaměřen zejména na dlouhodobý technologický vývoj pro misi návratů vzorků z Marsu na Zemi (Mars Sample Return), který není ovlivněn budoucím výběrem jedné z kandidátských misí (INSPIRE a PHOOTPRINT) v roce 2024 a na osvojení si využívání zdrojů jaderné energie v kosmonautice. I přesto jsou některé aktivity plánovány v kontextu těchto kandidátských misí. Pracovní plán se bude v budoucnosti upravovat a doplňovat na základě požadavků jednotlivých partnerů.

Pracovní plán aktuálně pokrývá oblasti komunikace mezi Zemí a Marsem (nové kódovací techniky pro vysokorychlostní přenos dat) a oběžnou dráhou kolem Marsu a povrchem (optický komunikační systém, rozvoj komunikace založené na protokolu Proximity-1). Dále se jedná o miniaturizovanou avioniku pro přistávací moduly, přesný navigační systém přistání a efektivní systém správy elektrické energie. Část aktivit se týká návratu vzorků, konkrétně jde o stanovení sterilizačních limitů a planetární ochrany, návrh mikromanipulátoru pro práci se vzorky a jejich zapouzdření, testování dynamické stability návratového pouzdra v zemské atmosféře a výzkum ablativních materiálů. Samotnou kapitolou je pak příprava výroby izotopu americia pro radioizotopové topné jednotky a radioizotopové termoelektrické generátory.

Aktivity s úrovní technologické připravenosti (TRL) 3 a nižším budou hrazeny z technologického programu TRP (Technology Research Programme) a můžou se do nich zapojit pracoviště ze všech 20 členských států ESA. Návazné aktivity s TRL vyšším než 3 jsou pak hrazeny z programu ETP (Exploration Technology Programme). Do těch se mohou zapojit jen pracoviště z členských států ESA, které jsou v programu MREP-2. Jedná se o Českou republiku, Itálii, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Švédsko, Švýcarsko a Velkou Británii. Jednotlivé tendry by měly začít vycházet v systému EMITS na přelomu prvního a druhého čtvrtletí roku 2013.

V případě zájmu o některou z tematických oblastí nebo o poskytnutí dalších informací neváhejte kontaktovat Českou kosmickou kancelář.