Jste zde

Otevření knihovny Brána vesmíru

Česká kosmická kancelář shromáždila několik stovek knih, časopisů a dalších materiálů získaných z pozůstalosti našeho předního odborníka Antonína Vítka, novináře a spisovatele Karla Pacnera i z darů dalších odborníků se záměrem je uplatnit ve vzdělávacích a propagačních akcích o výzkumu kosmu.  Ministerstvo školství však odmítlo financování další činnosti CSO. Naplnění původního záměru umožnil přístup Krajské knihovny v Pardubicích, která ocenila unikátnost souboru shromážděných titulů a nabídla pro ně svoje nové prostory. Česká kosmická kancelář a Krajská knihovna v Pardubicích spolu podepsaly v roce 2018 smlouvu o spolupráci nejen na vytvoření specializovaného oddělení knihovny, ale i při navazující osvětové a vzdělávací činnosti.

Díky tomuto projektu se unikátní knižní publikace, časopisy, tiskové zprávy, obrazové materiály zachovají pro další odborné studium v oblasti historie kosmonautiky a souvisejících technických a přírodních věd. Současně také vzniklo prostředí pro konání veřejných akcí seznamujících s historií i aktuálním poznáváním okolního vesmíru.

Krajská knihovna v Pardubicích otevřela své nové prostory v renovovaném objektu v místě zvaném Příhrádek v obvodu pardubického zámku krátce před vypuknutím covidové epidemie. Několik místností v historickém domě původní zástavby bylo vyčleněno pro specializované oddělení s názvem “Brána vesmíru” obsahově zaměřeném na tematiku kosmických letů a poznávání kosmu. Po oficiálním otevření nových prostor knihovny ale následná protiepidemiologická opatření znemožnila zahájit činnost pro veřejnost. Současný ústup epidemie umožnil tento plánovaný a odkládaný krok naplnit. V Knihovním centru u Vokolků na Příhrádku v pardubickém zámku se v pátek 27. května a sobotu 28. května 2022 uskuteční veřejná akce “Brána vesmíru se otevírá”. Její účastníci budou mít příležitost si prohlédnout knihovní fond kosmického oddělení a v připraveném programu získat podrobnější údaje o obsahu i původu unikátních titulů a také o možnostech jejich využívání pro zájmovou veřejnost.

Program_konference.pdf