Jste zde

Otevřená inovační platforma ESA

ESA před časem otevřela alternativní informační kanál, který má zajistit, aby každý kdo má zajímavý nápad, měl i přímou možnost seznámit s ním ESA

K České kosmické kanceláři se občas obracejí zájemci o zapojení do kosmických program se žádostí o radu, jaké jsou možnosti a jaký postupem by toho mohli dosáhnout. Konkrétní odpověď vždy záleží na konkrétní představě každého zájemce. Téměř vždy je však hlavní otázkou jak lze pro naplnění vlastního cíle - ať vědeckého experimentu nebo technického řešení - získat finanční prostředky. 

Česká republika je plným členem Evropské kosmické agentury s ročním finančním příspěvkem zhruba 1,5 miliardy korun. Proto první a hlavní možností účasti na kosmickém programu je prostřednictvím evropských kosmonautických projektů. To vyžaduje stát se členem řešitelského kolektivu vhodného projektu, financovaného z českého příspěvku do rozpočtu ESA. Tato cesta je tradiční a má svá zavedená pravidla. Základní je kontaktovat národního zástupce v tématicky příslušné programové radě ESA a získat od něho podporu pro podání návrhu do odpovídajícího výběrového řízení ESA. Seznam delegátů do ESA je na dostupný na tomto odkazu.

Tento postup má svá byrokratická pravidla a související omezení a není zaručeno, že každý byť dobře připravený návrh projde až k závěrečnému posouzení v ESA. O dobré nápady je vždy nouze a v rychle rostoucí mezinárodní konkurenci jsou pro evropskou kosmonautiku dvojnásob cenné. Proto ESA již před časem otevřela alternativní informační kanál, který má zajistit, aby každý kdo má zajímavý nápad měl i přímou možnost seznámit s ním ESA. Touto možností je webová stránka Otevřené inovační platformy OSIP  (Open Space Innovation Platform). Platforma slouží pro předkládání nových nápadů a návrhů pro investice do nových netradičních činností, rozvíjejících kosmické technologie a jejich využití. Jejím prostřednictvím může každý jednotlivec nebo právnická osoba svými schopnostmi přispět k rozvoji evropského kosmického výzkumu a technického vývoje. Je to efektivní prostředek, jak nové myšlenky prezentovat. Současně je možné se zde dozvědět v souhrnu všechny aktuální výzvy k podávání návrhů, takže odpadá jejich vyhledávání.

Organizaci náplně a využíváním platformy řídí ESA program Discovery and Preparation. Jeho cílem je konsolidovat a připravit řešitelské týmy pro úspěšné řešení aktuálních krátkodobých i střednědobých výzkumných témat. Část Discovery speciálně podporuje studie nových kosmických technologií a aplikací. V části Preparatory se provádějí systémové analýzy užitečného zatížení nebo základních postupů pro přípravu budoucích misí a nových programů.

Obsahová náplň je organizátory vyhlašována ve dvou kategoriích. Kampaně jsou určeny pro předkládání řešení konkrétních otázek a typicky mají dobře definované zadání s relativně krátkou dobou řešení. Témata (channels) hledají nápady na řešení obecnějších zadání a mají více otevřený časový rámec.

Každý, kdo má vlastní koncepční ideu nebo konkrétní technické řešení na kterékoliv vyhlášený problém se po zaregistrování na platformu může svůj nápad představit. Může se rozhodnout zda tak učiní v otevřené podobě, která je přístupná pro ostatní účastníky platformy nebo v uzavřené privátní podobě, která je neveřejná. Otevřená forma umožňuje ostatním uživatelům platformy hlasovat a komentovat nápady a navázat vzájemný kontakt. Na určitém řešení tak mohou spolupracovat vzniklý tým řešitelů. Výsledek zhodnotí experti ESA a rozhodnou zda se zvolený přístup má dále rozvíjet, případně s některými návrhy na zpracování nebo vylepšení. 

Pokud za myšlenkou stojí organizace, která má i kapacity na další pokračování výzkumu, může s ní ESA podepsat dohodu o partnerství, která zahrnuje financování a podporu. V případě, je-li autorem zajímavého nápadu jednotlivec, jenž nemá prostředky jej dále rozvíjet, ESA může pomoci rozpracovat příslušný návrh do stavu, kdy bude možné začít hledat zájemce o jeho realizaci.

Dokonce i ti bez nových nápadů se mohou stát účastníky platformy a zapojit se do diskuze k určitým otázkám. Platforma podporuje diskusi mezi všemi kteří mají co k projednávaným otázkám co říci. Cílem je, aby žádný interesantní nápad nezanikl a bylo možné jej rozvíjet ve spolupráci s ostatními za přispění jejich zlepšení nebo rozšíření.

V dnešní době bouřlivého vzniku nových firem a představ o uplatnění vlastních nápadů je možnost využití platformy OSIP efektivní možnosti jak si ověřit vlastní možnosti a ambice uplatnění v kosmických programech, seznámit se evropskou úrovní a navázat mezinárodní spolupráci ve svém profesním oboru.