Jste zde

Orgány společnosti

Správní a dozorčí rada CSO

SPRÁVNÍ RADA

Ivo Miksa - předseda, GUARANT International

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

RNDr. Jan Laštovička, DrSc. - Ústav fyziky atmosféry AV ČR

DOZORČÍ RADA

Pavel Suchan - Astronomický ústav AV ČR 

Mgr. Jiří Kroulík - Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy 

Ing. Jiří Čáp - Sprinx Systems