Jste zde

CSO v kostce

Stručně o České kosmické kanceláři

Česká kosmická kancelář je nezisková organizace, která se již od svého vzniku v roce 2003 snaží o rozvoj kosmonautiky v České republice. Naším hlavním cílem je zajistit co největší a nejefektivnější zapojení českých výzkumných, vývojových a průmyslových pracovišť do mezinárodních kosmických projektů.

Spravujeme a vydáváme katalog českých pracovišť se zájmem a zkušenostmi v kosmických projektech, který je určený zejména pro potenciální zahraniční partnery. Vydáváme informační a reklamní materiály o českých kosmických projektech a jejich výsledcích.

Nabízíme odborné informační a konzultační služby pro orgány státní správy a veřejná i soukromá výzkumná a průmyslová pracoviště, školení o pravidlech fungování Evropské kosmické agentury a příležitostech v evropském kosmickém programu. Nabízíme poradenství při hledání projektových příležitostí, navazování kontaktů se zahraničními partnery a s přípravou a administrací projektových návrhů. Každým rokem umožňujeme českým pracovištím propagaci na Mezinárodním astronautickém kongresu IAC. Provádíme vzdělávací a osvětové akce pro školy, univerzity i širokou veřejnost a podporujeme studentské projekty. 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

Datum vzniku: 19. 11. 2003 podepsáním zakládací listiny a 21. 4. 2004 zapsána do obchodního rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 325

Sídlo společnosti: Sokolovská 32/22, Praha 8, 186 00

IČO: 271 42 949

DIČ: CZ 271 42 949