Jste zde

Nové české přístroje

Tisková konference CSO o přístrojích českých vědců, které zamíří k Marsu, Jupiteru a ke Slunci

Praha, 26. listopadu 2015 – V současné době čeští vědci a technici pracují na vývoji a výrobě více než desítky přístrojů, které v následujících letech poletí do vesmíru. Ty budou součástí vědeckých aparatur družic zkoumajících okolí Země a meziplanetárních sond zkoumajících další tělesa sluneční soustavy. Čeští vědci se podílejí také na zpracování a využívání dat z více než čtyřiceti dalších družic.

V následujících letech budou přístroje s českou účastí umístěny na evropských sondách Solar Orbiter, JUICE a ExoMars. Působení českých vědců se neomezuje pouze na spolupráci na misích Evropské kosmické agentury (ESA), ale své přístroje připravují pro ruské měsíční sondy Luna, družice Strannik a Resonance či francouzskou družici TARANIS. „Početně největší zastoupení mají čeští vědci na sondě Solar Orbiter, kde v pěti týmech pracují na čtyřech přístrojích. Jedná se o zobrazující koronograf, rentgenový spektrometr, přístroj pro měření elektromagnetických vln a oscilací provázející procesy ve sluneční koróně a slunečním větru a analyzátor slunečního větru. Zatím poslední úspěch zaznamenali odborníci z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, jejichž návrh vlnového analyzátoru byl vybrán pro přistávací platformu mise ExoMars 2018. Zařízení umožní zkoumat elektromagnetické emise atmosférického původu, magnetické anomálie na povrchu Marsu, vnitřní strukturu planety a vliv kosmického počasí,“ přiblížil pouze některé z českých přístrojů Jan Kolář, ředitel České kosmické kanceláře.

Mezi tři nejvýznamnější pracoviště zabývající se vývojem a výrobou přístrojů patří Astronomický ústav, Ústav fyziky atmosféry Akademie České republiky a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Jimi navržené přístroje slouží zejména ke sledování aktivních jevů ve sluneční atmosféře, analýze slunečního větru a jeho interakce s povrchem a atmosférou planet a malých těles sluneční soustavy. Dalšími oblastmi jsou zkoumání fyziky kosmického plazmatu, ionosféry a magnetosféry Země a dalších planet sluneční soustavy.

Vědci z České republiky mají ve světě dobré jméno a mohou těžit nejenom z bohaté historie, ale poukázat také na úspěchy z nedávné doby. Vědecké přístroje vyvinuté a postavené za účasti našich odborníků fungují na mnoha družicích a poskytují cenná data mezinárodní komunitě uživatelů.