Jste zde

Nová série izolačních studií

Začíná příprava dlouhodobých izolačních experimentů v komplexu NEK

O spolupráci České kosmické kanceláře s Institutem lékařsko-biologických problémů (IMBP) Ruské akademie věd jsme již na našich stránkách informovali. IMBP ve spoluprácí s významnými mezinárodními partnery, mezi nimiž nechybí ani NASA, pokročil v přípravě série dlouhodobých izolačních experimentů. Účast je stále otevřená také českým výzkumným pracovištím.

Experimenty budou probíhat v komplexu NEK, který provozuje IMBP v Moskvě. Ten je sestaven z několika modulů využitých i pro některé předešlé experimenty, např. známý Mars 500. Nová série experimentů je reakcí na vývoj současné pilotované kosmonautiky a zaměří se na podporu plánovaných misí k asteroidům, do blízkosti Měsíce i na jeho povrch. Cílem je nasimulovat nejvýznamnější situace, které mohou nastat při dlouhodobém kosmickém letu a přinést poznatky k vyřešení některých dílčích problémů.

Těmi je například částečná adaptace na uzavřené prostředí s omezeným přístupem k zásobám, pravidelné a dlouhotrvající výstupy na povrch cizího kosmického tělesa kombinované s vysokou fyzickou zátěží a umělou změnou denního režimu. Dále zde patří odborná činnosti spojená se zvýšením kognitivních funkcí či vedení mezinárodní posádky s různým zastoupením mužů a žen.

První, zatím krátkodobá technická izolační mise, by měla proběhnout v druhé polovině roku 2017 a měla by být následována druhou v polovině roku 2018. Tyto experimenty budou trvat 2, resp. 3 týdny. Hlavní série experimentů začne v roce 2018 či 2019 a bude se skládat z již dlouhodobých izolací v délce 4, 8 a 12 měsíců.

CSO v součinnosti s IMBP vyzývá česká pracoviště k vyjádření zájmu o účast v chystaných izolačních experimentech. Nápady a náměty, technické, finanční i organizační záležitosti konzultujte co nejdříve s autorem článku. Česká kosmická kancelář je také připravena ve všech výše zmíněných oblastech česká pracoviště maximálně podpořit. Zájemci se mohou také zúčastnit XVI Conference on space biology and medicine, která se koná 5. až 9. prosince 2016 v Moskvě.