MTG

Meteosat Third Generation Space Segment Development Programme

Vývoj kosmického segmentu systému Meteosat třetí generace

Doba trvání programu: 2009 - 2020 (MTG)

Celkový rozpočet: 1173,00 mil. €

z toho příspěvek EUMETSAT: 230,00 mil. €

příspěvek ČR: 2,24 mil. €

Členské státy

Belgie, Česká republika, Finsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie

Obsah

Cílem programu Meteosat třetí generace (MTG) je zajistit kontinuitu meteorologických pozorování geostacionárních družic Meteosat druhé generace (MSG), které slouží k předpovědi počasí nad územím Evropy a Afriky zhruba do roku 2018. V rámci programu budou postaveny družice dvou druhů. MTG-I (Imaging satellite) ponese na palubě univerzální optický spektrometr a detektor blesků. MTG-S (Sounding satellite) ponese sounder pro mapování prostorového rozložení teploty a vodní páry v atmosféře. Součástí MTG-S bude rovněž mise Sentinel-4 v podobě samostatného zařízení pro sledování chemického složení atmosféry. Sentinel-4 je financován samostatně z programu ESA GMES Space Component (GSC).

Celý systém MTG bude tvořit celkem šest družic, čtyři typu MTG-I a dva MTG-S. Úkolem programu ESA je postavit od každého druhu prototyp, přičemž stavbu následujících exemplářů a vynesení na geostacionární dráhu financuje organizace EUMETSAT, která je zároveň primárním uživatelem a provozovatelem celého systému. EUMETSAT se tedy na programu ESA též finančně spolupodílí. 

První z družic MTG-I by měla být vynesena na oběžnou dráhu ve druhé polovině roku 2018 a MTG-S v první polovině roku 2021. S několikaletým odstupem pak budou postupně vypouštěny další čtyři družice, z nichž poslední by se měla dostat na oběžnou dráhu v roce 2031. 

Způsob zapojení

Hlavním dodavatelem systému je Thales Alenia Space (Francie) a podrobnosti o jednotlivých zakázkách byly průběžně zveřejňovány prostřednictvím internetového portálu pro publikování veřejných zakázek EMITS hlavního dodavatele.

Současný stav

V současné době již mají zakázky vybraného svého dodavatele a pro zapojení nových českých společností není prostor.