MetOp-SG

MetOp-Second Generation Program

Vývoj kosmického segmentu systému MetOp druhé generace

Doba trvání programu: 2013 - 2022 (MetOp-SG)

Celkový rozpočet: 1061,00 mil. €

z toho příspěvek EUMETSAT: 281,00 mil. €

příspěvek ČR: 3,00 mil. €

Členské státy

Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie

Obsah

Cílem programu MetOp druhé generace (MetOp-SG) je zajistit po roce 2020 kontinuitu pozorování meteorologických družic MetOp na polární dráze, které dodávají data využívaná v numerických modelech pro předpověď počasí a sledování klimatu. V rámci programu ESA budou postaveny dva prototypy družic typu A / B s odlišným, avšak vzájemně se doplňujícím přístrojovým vybavením. Následně budou z prostředků EUMETSAT postaveny další čtyři exempláře družic, dva od každého typu.

MetOp-SG A1 ponese celkem šest přístrojů pro sledování oblaků, oceánů, zaledněných oblastí a pevniny, aerosolů, ozonu a stopových plynů v atmosféře, ionosféry a zejména teplotních a vlhkostních profilů atmosféry. Součástí družice A1 bude i zařízení Sentinel-5 pro monitoring chemického složení atmosféry, které je finančně hrazeno ze zvláštního programu GMES Space Component.- Segment 3 (GSC-3). Česká republika v tuto chvíli součástí třetího segmentu GSC není, probíhají ale jednání o vstupu do programu, jejichž výsledek se bude do značné míry odvíjet od úspěchu v zajištění potřebných finančních prostředků.

MetOp-SG B1 ponese čtyři přístroje pro sledování vlhkosti půdy, proudění větrů nad oceány, srážkové oblačnosti a obsahu ledových krystalů v mracích, ledové pokrývky oceánů, teplotních a vlhkostních profilů atmosféry a datový přijímač z bójek, lodí, balonů a pozemních meteorologických stanic. Některé ze jmenovaných přístrojů bude ESA zadávat evropskému průmyslu sama formou veřejných zakázek, jiné zajistí EUMETSAT prostřednictvím bilaterálních dohod s agenturami CNES a DLR.

EUMETSAT dále zajistí potřebný pozemní segment a vynesení družic na oběžnou dráhu. EUMETSAT je též provozovatelem celého systému využívající družice MetOp resp. MetOp-SG, který se v souhrnu označuje jako EUMETSAT Polar System / Second Generation (EPS / EPS-SG). Z výše uvedeného důvodu se EUMETSAT také finančně podílí na programu ESA zhruba čtvrtinou rozpočtu. Celkově by měl systém EPS-SG pokrýt potřeby meteorologických pozorování na roky 2020 - 2043.

Způsob zapojení

Prostřednictvím reakcí na veřejné zakázky, které jsou zveřejňovány hlavními dodavateli na internetovém portálu EMITS. MetOP-SG-A byl zadán francouzskému Airbus Defense and Space v Toulouse a má již podepsanou smlouvu, MetOP-SG-B byl zadán německému Airbus Defense and Space ve Fridrichshafen. Airbus Defense and Space je v tomto systému však uveden ještě pod starým jménem EADS Astrium. Na EMITS News Astrium SAS jse zveřejněna podrobná prezentace z průmyslových dní a seznam položek pro subdodávky včetně kontaktů na kompetentní procurement managery.

Současný stav

Zakázky na subdodávky pro jednotlivé systémy a subsystémy jsou právě v této době zveřejňovány na EMITS.