Jste zde

Living Planet Symposium 2016

Podejte příspěvek do největší konference ESA o dálkovém průzkumu Země konané v Praze

Každé tři roky Evropská kosmická agentura pořádá v některé z evropských metropolí velkou konferenci o nových aktivitách v oblasti dálkového průzkumu Země (DPZ), zejména v kontextu vlastního vývojového programu a družic ESA. Příští rok se ve dnech 9. - 13. května bude tato konference konat v pražském Kongresovém centru.

Za Českou republiku se na organizaci podílejí Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na akci je očekávána účast asi dvou tisíců odborníků z oblasti DPZ včetně vědců a výzkumných pracovníků, kteří se zabývají vývojem nových přístrojů a metod zpracování družicových dat, zástupci firem vyvíjejících aplikace založené na družicových datech, jejich koncoví uživatelé a v neposlední řadě též studenti.

ESA se na konferenci chystá představit svou strategii pro oblast DPZ do roku 2040 reagující nejen na aktuální vědecké otázky, ale i na události, trendy a potřeby v evropské i světové ekonomice a v oblasti společenského vývoje. Prezentovány budou také konkrétní aktivity a projekty DPZ v programu ESA EOEP, stávající družice Earth Explorer, družice Sentinel a služby programu Copernicus a plány a koncepty nových misí. Kromě tradičních přednášek nebudou chybět ani praktické návody a ukázky na konkrétní témata. Mezi diskutované oblasti budou patřit všechny hlavní domény aplikací DPZ, jako například sledování pevniny, atmosféry, oceánů, rizikových přírodních jevů a další.

Účast na symposiu doporučujeme všem českým odborníkům zainteresovaným v oblasti dálkového průzkumu Země, včetně studentů. Jedná se o první a jedinečnou příležitost evropské konference tohoto druhu a rozsahu v Praze, navíc bez účastnického poplatku. Náklady na organizaci akce hradí ESA ze svého rozpočtu a tedy zčásti i z členského příspěvku České republiky. V případě zájmu o aktivní účast na symposiu formou přednášky či posteru je možné nyní podat elektronicky abstrakt s termínem uzávěrky příjmu 16. října 2015. Na oficiálním webu konference (viz odkaz v levém panelu) je rovněž odkaz na stránku pro podávání abstraktů, kde jsou uvedena použitelná klíčová slova pro označení Vašeho abstraktu a seznam družic, jejichž data mohou být zahrnuta do výzkumu s výsledky prezentované na této konferenci. Otevření registrace pro účastníky a vydání předběžného programu se očekává příští rok v únoru.

Druhým dobrým důvodem, proč Living Planet Symposium navštívit, je možnost osobního kontaktu s pracovníky ESA z direktorátu pozorování Země, kteří budou v tu dobu v Praze ve vysoké koncentraci. Symposium tak českým pracovištím nabídne i dobrou příležitost k diskusi o svých záměrech a příležitostech nových projektů v oblasti DPZ s ESA. Pro informace o aktuální situaci s přípravou sympozia sledujete oficiální web akce.