Jste zde

Kurz managementu IPM-15

Přihlaste se na kurz projektového managementu IPM-15

NASA v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě pořádá od 21. do 26. února kurz zaměřený na řízení mezinárodních projektů v kosmonautice. Česká kosmická kancelář má příležitost na tento kurz nominovat jednoho účastníka z České republiky. Své nominace můžete posílat až do 12:00, 4. prosince 2015.

Česká kosmická kancelář je členskou organizací výboru IPMC Mezinárodní astronautické federace, jehož aktivity se zaměřují na projektový management v mezinárodních kosmických projektech a programech. Česká kosmická kancelář má díky tomuto členství příležitost dvakrát ročně nominovat české účastníky na kurzy IPM. Kurzy, zaměřené na řízení mezinárodních kosmických projektů, pořádá NASA v rámci programu APPEL v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě. Příští kurz, označený IPM-15, se bude konat od neděle 21. do pátku 26. února 2016.

Kurzy IPM jsou určeny zejména pro vedoucí pracovníky, kteří řídí projekty v kosmonautice, či se na jejich řízení chtějí připravit. Pravidelně se jich účastní asi 40 až 50 projektových manažerů z celého světa. Výuka probíhá každý den od ranních hodin až do pozdního odpoledne a skládá se z přednášek, skupinových diskuzí, praktických cvičení a případových studií, večery jsou věnovány domácí přípravě a networkingu.

Mezi instruktory jsou přední odborníci na mezinárodní projektový management z NASA, ESA, JAXA a dalších kosmických agentur, ale také projektoví manažeři z velkých mezinárodních firem. Účastníci kurzu si rozšíří své znalosti z oblasti projektového managementu a jeho specifik v různých kosmických agenturách, právních úprav mezinárodního obchodu nebo komunikace v  mezikulturním prostředí. Naučí se také předcházet kulturním a etickým problémům, kterým mohou při práci na mezinárodních projektech čelit. Kurz je rovněž skvělou příležitostí k navázání mezinárodních kontaktů a spolupráce.

Česká kosmická kancelář na kurzy IPM v minulosti vyslala již devět českých účastníků. Všichni z nich svou účast hodnotí velice pozitivně, chválí profesionalitu organizátorů, vysokou úroveň jednotlivých přednášek a cvičení, aplikovatelnost poznatků do své praxe i přátelskou atmosféru mezi účastníky. Jen v posledních jednadvaceti měsících se tohoto kurzu zúčastnilo šest projektových manažerů z České republiky:

IPM-11 (únor 2014) - Martin Kaška (Synpo) a David Latif (EGGO Space)

IPM-12 (červenec 2014) - Jiří Berger (e-Fractal),

IPM-13 (únor 2015) - Carlos Granja (ÚTEF ČVUT) a Jan Kubát (Crytur)

IPM-14 (červenec 2015) - Richard Pavlica (5M)

Jednotliví účastníci shrnuli své zážitky a zkušenosti v článcích časopisu Czechspace i na webu České kosmické kanceláře. Odkazy na ně naleznete v levém menu této stránky.

Pokud vás tato příležitost zaujala, kontaktujte autora článku a zašlete mu svůj odborný životopis v angličtině a vyplněný formulář s osobními údaji (viz odkaz v levém panelu), a to nejpozději do pátku 4. prosince 2015 ve 12:00. Účastníci si hradí náklady na cestu a ubytování, proto je podmínkou přijetí nominace závazné potvrzení o zajištění financí na úhradu těchto nákladů. Podle předchozích zkušeností se jedná přibližně o 50 až 60 tisíc Kč. Výuka, stravování během výuky a doprava mezi hotelem a Kennedyho kosmickým střediskem jsou zdarma zajišťovány pořadatelem. Konečný výběr nominovaných zájemců provádí NASA. Bližší popis kurzu a jeho program naleznete v přílohách levého panelu.