Jste zde

Kurz dálkového průzkumu atmosféry Země pro pokročilé

ESA pořádá druhý kurz pokročilého sledování atmosféry Země z dat DPZ

V dnech 27. – 31. října 2014 se v Německém Jülichu uskuteční kurz dálkového průzkumu atmosféry Země pro pokročilé, který je součásti programového elementu SEOM (Scientific Exploitation of Operational Missions). Termín pro podávání přihlášek je 30.6.2014.

Kurz je spolufinancován Výzkumným centrem v Jülichu (Institut energetického klimatického výzkumu), v jehož prostorách se také akce uskuteční. 

Cílem kurzu je seznámit nastupující generaci vědců zabývajících se pozorováním Země s využíváním dat misí ESA pro vědecké účely a vývoj aplikací. Zváni jsou studenti doktorského studia a mladí vědci a uživatelé, kteří se zabývají zpracováváním dat DPZ se zaměřením na sledování atmosféry.

Za kurz nejsou účtovány žádné poplatky. Od účastníků se však očekává uhrazení cestovních a ubytovacích nákladů. Kurz je však omezen kapacitně, přihlásit se může 50 studentů. Pro přihlášení je potřeba vyplnit vstupní formulář, který muí být doplněn o doporučující dopis na oficiálním hlavičkovém papíře vysílající instituce. Výsledky výběrového řízení budou známy na konci července.

Akce bude zahájena serií přednášek, které objasní způsoby pozorování zemské atmosféry, a to jak z pohledu přístrojového tak z pohledu typů pořizených dat. Kurz je ale pro české mladé odborníky jedinečnou příležitostí také proto, že si zde mohou rozšířit své teoretické i praktické znalosti například v oblastech získávání informací o oblačnosti, aerosolech nebo GHG. Praktická část kurzu bude věnována především využívání pozemních dat, validačním metodám a modelování.