Jste zde

Konference EU-ESA v Praze

Shrnutí první konference EU-ESA o pilotovaném průzkumu sluneční soustavy v Praze

V pátek 23. října 2009 proběhla na zámku Štiřín nedaleko Prahy mezinárodní konference na nejvyšší politické úrovni, která se zabývala budoucím postavením Evropy v oblasti pilotovaného průzkumu sluneční soustavy. Do zámeckého areálu se sjelo několik desítek delegátů z jednotlivých členských států Evropské unie, Evropské kosmické agentury (ESA) a dalších významných kosmických agentur jako je NASA, Roskosmos, JAXA či ISRO. 

Cíl konference, poskytnout prostor k výměně názorů o úloze Evropy v programu pilotovaného průzkumu sluneční soustavy se zaměřením na kosmické lety k Měsíci, asteroidům a výhledově i na Mars, byl splněn. Konferencí byl nastartován dialog, na jehož konci by mělo padnout politické rozhodnutí nejvyšší úrovně o evropské roli v dobývání kosmického prostoru.

Účast evropských zemí při těchto misích přinese podněty pro vývoj nových a pokrokových technologií, což následně zvýší konkurenceschopnost evropského průmyslu. Nezanedbatelným přínosem bude také dlouhodobá motivace mladých lidí k zvyšování vlastního potenciálu a znalostí vedoucích k rozšíření ekonomických a sociálních přínosů kosmonautiky.

Oficiální program 1st EU-ESA International Conference on Human Space Exploration byl zahájen v 9:30 uvítacím proslovem náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Vlastimilem Růžičkou. Na jeho projev navázal viceprezident Evropské komise Günter Verheugen a náměstek italské ministryně školství Giuseppe Pizza. Po úvodních projevech zmíněných delegátů následovala jednání ve dvou uzavřených pracovních sekcích na téma role Evropy při průzkumu sluneční soustavy.

Ve 14:00 se opět sešli všichni delegáti v hlavním sále, kde proběhlo živé spojení s Mezinárodní kosmickou stanici ISS, na jejíž palubě v té době pobýval evropský kosmonaut Frank De Winne. Moderování se ujala bývalá francouzská kosmonautka Claudie Haigneré.

V navazující odpolední části programu, které předsedala Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Miroslava Kopicová a viceprezident Evropské komise Günter Verheugen, byly předneseny výsledky dopoledních jednání. Ty představila belgická ministryně pro vědu Sabine Laruelle, slovinský ministr školství a vědy Gregor Golobič a francouzská ministryně školství Valérie Pécresse. Na závěr konference byly diskutovány její výsledky, které se staly oficiálním výstupem z konference.

Česká kosmická kancelář na této konferenci hrála podpůrnou roli české ministryni školství Miroslavě Kopicové a pomohla též s organizační přípravou samotné akce.