Jste zde

Kolokvium EISC 2006

Kolokvium Evropské meziparlamentní kosmické konference 2006

Od 19. do 22. září 2006 se v Kourou ve Francouzské Guyaně uskutečnilo kolokvium Evropské meziparlamentní kosmické konference (EISC). Shromáždění se konalo ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA), francouzským Národním střediskem kosmických věd (CNES) a společností Arianespace.

Shromáždění se zúčastnilo přes sto členů parlamentu z jednotlivých evropských zemí včetně členů Evropského parlamentu. Hlavním zaměřením diskusí v rámci kolokvia byla bezpečnost, obrana a zhodnocení průmyslových možností ve světle výzev, před kterými stojí Evropa dnes. Účastníci se shodli na nutnosti vytvoření rovnováhy mezi strategickými ambicemi, které má Evropa v kosmonautice a mezi množstvím zdrojů, jež musí být připravena uvolnit.

Prezident Meziparlamentní evropské bezpečnostní a obranné komise Jean-Pierre Masseret zdůraznil potřebu toho, aby se Evropa zapojila do kosmických aktivit v co nejširším záběru. Tedy v oblasti pozorování Země, telekomunikací, zpravodajských aktivit, navigace, včasné výstrahy apod. Jen tak může mít dostatečné zdroje k předcházení, řízení a řešení stávajících krizí. A jen toto umožní Evropě zajistit dostatečnou autonomii při rozhodování a konání v oblastech bezpečnostních a obranných otázek.

Prezident Meziparlamentní evropské kosmické konference, pan François Roelants du Vivier, zdůraznil, že pokud chce Evropa udržet krok s největšími konkurenty, musí rychle a rozhodně přijmout odpovídající modely financování. Životní důležitostí pro bezpečnostní a obranné technologie je, že právě kosmonautika musí být na parlamentní úrovni brána vážně – neboť dosud byla velmi podceňovaná.

Generální ředitel ESA Jean-Jacques Dordain prohlásil, že výstupy z kolokvia jsou důležité pro tvorbu evropské kosmické politiky, která bude prezentována na Čtvrtém setkání kosmického výboru. To se připravuje na květen 2007. Při definování a implementace evropské kosmické politiky můžeme dle Dordiana stavět na dosavadních úspěších. Při definování nové politiky přitom musíme klást důraz na zpětnou vazbu od uživatelů, konsolidovat technologické a průmyslové možnosti, udržet si flexibilitu, zlepšit komunikaci a řídit celkový vývoj.

Prezident francouzské kosmické agentury CNES Yannick D’Escatha jen doplnil, že kosmonautika je mezioborová oblast a že má prakticky v každé oblasti dvojí uplatnění – vojenské i civilní. Kromě toho podotknul, že dle ekonomických přepočtů investují Spojené státy do kosmonautiky zhruba šestkrát tolik, co Evropa a že toto se musí změnit.

Českou republiku na kolokviu v Kourou reprezentovali poslanci Ing. Miloslav Kála, Karel Sehoř, Ing. Pavel Hojda, Pavel Severa a senátorka Jitka Seitlová. Coby odborný doprovod s nimi cestoval Karel Dobeš z České kosmické kanceláře. Z jednání přitom vzešly zcela konkrétní výstupy ohledně možnosti zapojení českých firem do evropského letecko-kosmického průmyslu. Jen namátkou jmenujme návrh spolupráce při dodávkách pro společnost Arianespace (rakety Ariane), dále při budování kosmodromu Kourou (komplexy pro rakety Sojuz a Vega), nabídku úzké spolupráce mezi CNES a Českou kosmickou kanceláří, jednání o podmínkách vstupu ČR do ESA apod.