Jste zde

Jméno pro GMES

Čeští středoškoláci mají možnost pojmenovat evropský megaprojekt pozorování Země

Praha, 16. června 2006 - GMES je zkratka z anglického Global Monitoring for Environement and Security a skrývá se za ní globální informační systém předpovídající a monitorující stav životního prostředí a vyhodnocující případné nebezpečné situace. Namísto této nicneříkající zkratky by nyní ovšem měl dostat důstojné jméno – dát mu ho mohou i čeští středoškoláci.

Stačí přitom jen málo: zaregistrovat se (a to nejpozději do 30. června 2006). Na počátku září 2006 obdrží ti, kdo se registrovali, složku informačních materiálů o systému GMES. Ta bude obsahovat leták pro učitele, plakát a CD-ROM s dokumentárním filmem, který blíže seznámí pedagogy i žáky se systémem GMES. Na odeslání soutěžních návrhů pak budou mít účastníci čas do konce října 2006. Každá třída se může zúčastnit pouze jednou přihláškou, která bude rovněž obsahovat 15řádkové vysvětlení, proč se rozhodla právě pro svůj návrh jména informačního systému GMES. Vítězný návrh vybere mezinárodní porota složená z odborníků různých oborů. Na vítězný třídní kolektiv a také pedagoga, který jej během soutěže vedl, čeká odměna v podobě cesty horkovzdušným balonem.

Systém GMES je ambiciózním projektem, jenž v sobě zahrnuje družicové technologie stejně jako technologie a aplikace monitorující stav ovzduší, vody i zemského povrchu. GMES je jedním ze základních pilířů vesmírné politiky Evropské unie (vedle navigačního systému Galileo). Strategickým cílem GMES je docílit harmonizace mezi roztříštěnými národními standardy v oblasti globálního monitoringu životního prostředí a bezpečnosti v rámci celé Evropské unie. GMES bude poskytovat spolehlivé a včasné služby spojené se záležitostmi životního prostředí, regionálního rozvoje a bezpečností na podporu potřeb tvůrců veřejných politik. V době, kdy má ovládání a patřičné použití informací geostrategický význam, potřebuje mít Evropa vhodnou a dostupnou kapacitu, která umožní nezávisle zhodnotit odezvy politik spolehlivým a včasným způsobem.

Ředitel České kosmické kanceláře, která se věnuje spolupráci mezi českým kosmickým průmyslem a evropskými orgány, ing. Jan Kolář celou iniciativu vítá: „Je to jedna z prvních příležitostí, jak se čeští středoškoláci mohou zapojit do podobných motivačních programů, které mají v Evropě nesmírně dlouhou a bohatou tradici. Pevně doufám, že podobných příležitostí bude v budoucnu jen přibývat, protože takovéto akce zvyšují povědomí a zájem o kosmické technologie, které tvoří nedílnou, leč nenápadnou, součást našich životů.“