Jste zde

IRIS / ANTARES

Nový systém družicové komunikace pro řízení letového provozu

Komunikace pro řízení letového provozu

Trvání projektu: 2009 až 2014

Vedoucí projektu: Radek Záruba

Program Iris (ARTES 10) Evropské kosmické agentury (ESA) se zaměřuje na výzkum a vývoj nového družicového komunikačního systému, který bude splňovat nejpřísnější požadavky na bezpečnost budoucích aplikací pro komunikaci mezi letadlem a příslušným centrem řízení letového provozu i mezi letadly navzájem. Specifikace požadavků je vytvářena ve spolupráci s nosnými evropskými (SESAR) i americkými (NextGEN) programy řešícími budoucnost leteckého provozu. V rámci programu Iris běží několik projektů souběžně jedním z hlavních je projekt ANTARES, který předpokládá vytvoření kompletně nového systému, včetně vypuštění nových družic. Alternativní, překlenovací řešení je rozpracováváno v projektu THAUMAS, který předpokládá postupnou evoluci existujícího systému Inmarsat a bývá označován názvem Iris Precursor nebo Iris 2017. Hlavní náplní projektu ANTARES je vytvoření a ověření otevřeného komunikačního standardu, který by umožnil celosvětovou kompatibilitu, i když je primárně koncipován pro pokrytí evropského regionu.

V rámci fáze B2 tohoto projektu je Honeywell odpovědný za vývoj laboratorního prototypu družicového terminálu do letadla, postaveném na komerční hardwarové prototypové platformě. Vytvořený prototyp bude použit pro laboratorní ověřování fyzické a linkové vrstvy nového komunikačního protokolu. Testování zahrnuje i komponenty vyvinuté ostatními partnery, například prototyp pozemní stanice, emulátor družicového komunikačního kanálu či emulátor vyšších vrtev komunikačního protokolu. V následujících fázích projektu bude systém dále zdokonalován a posléze implementován do hardwaru splňujícího požadavky na letecké komunikační přístroje.

Společnost Honeywell

Firma si vybudovala za dobu své dlouhé existence významnou pozici v oblasti leteckých a vesmírných programů. Její činnost pokrývá celý proces - od výzkumu a vývoje až k výrobě technologicky i kvalitativně špičkových produktů, které jsou nezbytnou součástí mnoha kosmických projektů. Těžiště evropských výzkumných a vývojových aktivit společnosti Honeywell pro letectví a kosmonautiku se nachází v České Republice, konkrétně divize v Brně a v Praze, které společně se skupinou z francouzského Toulouse tvoří oddělení pokročilých technologií - Advanced Technologies Europe (ATE). Aplikaci nových technologií do produktů realizuje z velké části česká vývojová a výrobní divize Honeywellu, se kterou je ATE úzce provázáno.

Co vám účast v projektu přinesla?

„Projekt ANTARES přispěl k vytvoření a posílení vývojové skupiny se zaměřením na Satcom technologii v České Republice. Po úspěšném završení prototypové fáze se předpokládá vývoj nového produktu. Tento projekt navazuje na širší strategii společnosti Honeywell předpokládající rozšíření produktového portfolia o nezbytné družicové komunikační systémy pro budoucí systémy řízení letového provozu. Účast na programu Iris je tedy logickým krokem na této cestě. Společnost Honeywell jakožto přední světový výrobce širokého spektra leteckých systémů se snaží skloubit vývoj nového družicového terminálu se snahou o výraznou integraci letadlových systémů pro dosažení úspory rozměrů, hmotnosti i spotřeby avionických systémů.“