Jste zde

IPMC Young Professionals Workshop

Zúčastněte se 2014 IPMC Young Professionals Workshop

Česká kosmická kancelář (CSO) je členskou organizací Výboru pro řízení mezinárodních projektů a programů (IPMC) pod Mezinárodní astronautickou federací (IAF). Tento výbor těsně před začátkem Mezinárodního astronautického kongresu (IAC) pravidelně organizuje vlastní workshop určený pro mladé profesionály. CSO má díky členství ve výboru IPMC možnost na tento workshop nominovat účastníky z České republiky. Letošní workshop, s názvem 2014 IPMC Young Professionals Worskop, se bude konat v pátek 26. září 2014 v kanadském Torontu.

Workshop je celodenní akcí a jeho cílem je přivést dohromady mladé profesionály z celého světa, kteří mají zkušenosti s prací v kosmonautice, a diskutovat s nimi o způsobech, jak zlepšit zapojení mladých expertů do kosmonautiky. Více informací o předchozím workshopu je možné nalézt na webu IAF v externích odkazech tohoto článku.

Zaměření letošního workshopu je „rozvoj příležitostí pro mladé profesionály“ a „kulturní prostředí a porozumění pro mladé profesionály“. Témata, na která se workshop bude zaměřovat, jsou následující:

  • Schopnosti a dovednosti klíčové pro posílení kosmického průmyslu
  • Nástroje a metody pro zlepšení inovací v organizacích zapojených do kosmonautiky
  • Přístupy řízení pro zefektivnění spolupráce a posílení konkurenceschopnosti organizací zapojených do kosmonautiky
  • Pokračování průzkumu z workshopu v roce 2013
  • Způsoby většího propojení mladých profesionálů a zkušených odborníků
  • Jak uspět v kosmickém průmyslu

Jednotliví účastníci by měli být mladší než 35 let a mít zkušenosti s kosmonautikou alespoň 1 rok. Hlásit se mohou mladí profesionálové z technických i vědeckých oborů, ale třeba také z managementu a dalších oblastí. Pokud Vás tato nabídka zaujala, kontaktujte autora článku nejpozději ve čtvrtek 26. června 2014.