Jste zde

International Space University

Mezinárodní univerzita kosmonautiky ve Štrasburku

International Space University (ISU) nabízí vzdělávací programy pro budoucí pracovníky v oblasti kosmického výzkumu a technologií. Jako jediná v Evropě svého druhu tato instituce nabízí studentům unikátní curriculum, které pokrývá všechny disciplíny spojené s realizací kosmických programů.

Studenti ISU si mohou zvolit buď krátkodobý dvouměsíční letní program anebo jednoleté magisterské studium, jež zahrnuje širokou paletu rozmanitých oborů, jako například: výzkum vesmíru, systémové inženýrství, politika a právo spojené s provozováním aktivit v kosmickém prostoru, obchod, management a vztah kosmonautiky a společenských věd. Oba programy zahrnují intenzivní týmový projekt, který dává mezinárodní skupině studentů a mladých profesionálů příležitost vyzkoušet si řešení komplexních úloh v multikulturním prostředí.

Stavějíce na zkušenostech, ISU buduje své programy jako:

  • Interdisciplinární - zahrnující všechny disciplíny relevantní pro výzkum a využití vesmíru - vědecké, technické, ekonomické, právní, politické a organizační - poskytují studentům přehled, který je zásadní pro porozumění a efektivní uplatnění v komplexním oboru kosmonautiky.
  • Internacionální - protože navázání kontaktů a praktické osvojení týmové práce jsou dvě velice podstatné výhody, které absolventům ISU umožňují uspět v konkurenčním prostředí mezinárodních vesmírných programů.
  • Interkulturní - jelikož interakce s lidmi rozdílného vzdělání, kultury a národnosti, kteří mají odlišný přístup k řešení problému a někdy též opačný názor, připravuje studenty ISU na multikulturní prostředí světové komunity v kosmonautice.

Od založení ISU v roce 1987 školu absolvovalo více než 2400 studentů z 93 zemí. Absolventi tvoří společně se stovkami lektorů a přednášejících z celého světa velmi efektivní síť odborníků a vedoucích pracovníků v kosmickém sektoru. Tyto kontakty často přispějí k úspěšnému kariérovému růstu, profesním aktivitám a mezinárodní spolupráci v kosmonautice. ISU působí jako neutrální mezinárodní fórum pro sdílení znalostí a výměnu nápadů ohledně realizace náročných problémů. Programy ISU rozvíjejí schopnosti podstatné pro kosmické programy ve veřejném i soukromém sektoru. Napomáhají mezinárodnímu porozumění a kooperaci, vytvářejí interaktivní globální síť studentů, pedagogů a absolventů, povzbuzují inovativní vývoj kosmických technologií pro mírové účely, zlepšení života na Zemi, rozmach lidstva za hranice naší planety a podněcují nadšení.

Předpoklady pro přijetí ke studiu

Minimálním požadavkem je absolvovaný bakalářský studijní program. Vzhledem k tomu, že je studijní obor zaměřen multioborově není třeba mít zvláštní specializaci a mohou zde studovat například i absolventi uměleckých oborů. Dalším důležitým předpokladem je výborná znalost anglického jazyka doložená certifikátem (TOEFL). Výběr kandidátů probíhá na základě vyplněných přihlášek, životopisu a motivačního dopisu. Přednost mají kandidáti s vyšším vzděláním a delší praxí. Pro české studenty existuje možnost získání stipendií ESA. Je však třeba o ně zažádat včas. 

Všechny detaily ohledně přihlášek a organizace studia naleznete na webových stránkách ISU v sekci externí odkazy.