Informační den ESA

Informační den pomůže českým firmám k novým zakázkám v programech ESA

Praha, 17. března 2009 - Česká kosmická kancelář ve spolupráci s ESA (European Space Agency) a českými ministerstvy školství a dopravy pořádá dne 20. března 2009 pro zájemce z řad českých firem Informační den o možnostech zapojení do evropských kosmických programů v rámci ESA.

Chtěli bychom těmito akcemi umožnit českým firmám lepší přístup k informacím o možnostech zapojení do evropského kosmického výzkumu a zároveň seznámit odbornou i širší veřejnost s tím, co se na tomto poli aktuálně odehrává a jak tyto nové příležitosti využít v praxi,“ říká doc. Ing. Jan Kolář, CSc., ředitel CSO.

Během Informačního dne se zástupci českých firem seznámí s aktuální výzvou ESA k podávání projektových záměrů v rámci programu na podporu českého průmyslu a dozví se, jak správně postupovat při registraci do systému EMITS (Electronic Mail Invitation to Tender System), jehož prostřednictvím lze získávat podrobné informace o vyhlášených tendrech ESA a také do tendrů podávat návrhy.

Dále se zájemcům představí rovněž dva další programy ESA, do kterých je možné podávat návrhy na vyhlášené tendry. Jsou to GMES Space Component (Global Monitoring for Enviroment and Security, Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti), jehož cílem je poskytovat na udržitelné bázi spolehlivé a aktuální služby spojené se záležitostmi životního prostředí, regionálního rozvoje a bezpečností na podporu potřeb tvůrců veřejných politik, a Meteosat Third Generation, což je program, který počítá s vývojem nové, v pořadí již třetí, generace geostacionárních meteorologických družic řady Meteosat. První družice třetí generace by měla být vypuštěna v roce 2015.

Informační den se koná na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v budově C, Karmelitská 7, Praha 1, od 9.00 hodin. Akce je bezplatná, zájemci potřebují jen vyplnit registrační formulář, který lze stáhnout na odkazu.