Jste zde

IIM-TS

Analýza časových sekvencí družicových snímků

Rozšíření schopností systému pro obrazovou analýzu družicových snímků

Trvání projektu: 2007 až 2008

Vedoucí projektu: Martin Pačes

Projekt Image IIM-TS měl za cíl rozšířit schopnosti stávajícího systému pro obrazovou analýzu družicových snímků (KEO - Knowledge-centred Earth Observation), jenž je v provozu ve středisku ESA ESRIN, o možnost porovnání snímků v časové posloupnosti. Tyto metody jsou využitelné zejména pro detekci změn v území. Klasickým příkladem může být srovnání vzrůstu a zdravotního stavu plodin na zemědělských parcelách či srovnání dvou snímků při identifikaci škod v území zasaženém přírodními pohromami jako jsou povodně, požáry nebo extrémní sucha.

Jelikož obrazová analýza pracuje s velkým množstvím dat, vyžaduje výpočetně náročné metody paralelizace algoritmů, výpočetní klastry či distribuované výpočetní prostředí GRID. Úkolem ISS bylo nalézt aplikace, metody a algoritmy detekce a analýzy smysluplných informací v družicových snímcích seřazených v časové sérii a dále studovat různé způsoby paralelizace algoritmů pro výpočetní infrastruktury KEO, GRID na úrovni middleware anebo G-POD (GRID Processing On Demand). Výstupem projektu jsou prototypy paralelizovaných algoritmů porovnávajících jednotlivé snímky mezi sebou, které dále posloužily vývojovému týmu systému KEO.

Projekt byl realizován konsorciem vedeným italskou firmou Advanced Computer Systems. Kromě Iguassu Software Systems se ho účastnily francouzská kosmická agentura CNES, německá agentura DLR, ENST z Francie, Sarmap ze Švýcarska, vědeckotechnické výzkumné středisko VTT ve Finsku a italské univerzity ve městech Trento a Pavia.

Iguassu Software Systems (ISS)

bFirma byla založena v Praze v roce 1994 a zaměřuje se na hightech IT služby včetně vývoje real-time software od průmyslových aplikací po řídící systémy družic a družicovou navigaci. Mezi zákazníky firmy patří Evropská kosmická agentura a její dodavatelé, Eumetsat, HP, Agilent, Ingersoll- Rand a Inter-American Development Bank. ISS v současné pracuje na:

  • Parallel Data-Mining Components (hlavní dodavatel Iguassu)
  • Real-time EGNOS Performance Monitoring (hlavní dodavatel Iguassu)
  • Interference Monitoring System for GNSS Reference Stations (subdodavatel pro Astrium D)
  • Open-standard On-line Observation Services (subdodavatel pro EOX)

Co vám účast v projektu IIM-TS přinesla?

„Tento projekt byl pro nás výjimečný tím, že šlo o plnohodnotnou účast v mezinárodním konsorciu, které vyhrálo standardní výběrové řízení Evropské kosmické agentury. Významnou odbornou zkušeností je i možnost spolupráce na vývoji vyspělé technologie pro získávání dat z dálkového průzkumu Země. Cenná je i osobní zkušenost práce v mezinárodním týmu přímo v sídle firmy ACS v Římě, která má vice jak třicetiletou zkušenost s projekty ESA.“