Jste zde

IAC 2015 - den třetí

Postřehy z Mezinárodního astronautického kongresu 2015 v Jeruzalémě - středa

Mezinárodní astronautický kongres v Jeruzalémě se přehoupl do své druhé poloviny. I přes zvýšené bezpečnostní riziko způsobené aktuálními hrozbami a útoky, probíhá samotný kongres nadále v poklidu. Na stánku CSO jsme i dnes přivítali zástupce několika pracovišť a sami jsme několik stánků navštívili.

Hned ráno proběhla schůzka s nizozemským zástupcem a ředitelem HEAD Aerospace, která navázala na včerejší diskuzi u příležitosti spuštění databáze byHEAD.com. HEAD Aerospace je soukromá čínská společnost propagující importní i exportní příležitosti v kosmonautice na čínském trhu a v Šanghaji provozuje inženýrskou sekci, která vyvíjí a vyrábí malé družice. „Téměř hodinová schůzka se týkala zejména představení subsystémů a přístrojů vyvinutých českými pracovišti. Jednou z možností spolupráce, kterou nabízí HEAD Aerospace je umístění malých přístrojů na jejich družice, případně postavení celé družice na zakázku. Čínské kolegy zaujala dále praktická ukázka kompaktního detektoru záření z Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT. Ředitel HEAD Aerospace nás požádal o vytipování vhodných českých pracovišť, jejichž výrobky by byly nabídnuty skrze databázi byHEAD na čínský trh. Na první polovinu roku 2016 jsme také předběžně domluvili návštěvu představitelů HEAD Aerospace v České republice, kterou bychom rádi spojili s návštěvou několika domácích organizací,“ shrnuje Josef Šobra.

Jednou ze zajímavých společností, které jsme navštívili, byl singapurský Astroscale. „Tato mladá společnost založená teprve v roce 2013 si dala nelehký úkol. Chce jako první provést zachycení a řízený zánik nefunkční družice. V první řadě plánuje vypustit družici IDEA-1 pro zmapování distribuce velmi malých částeček kosmického smetí na vybraných oběžných drahách kolem Země. Se startem družice se počítá již v příštím roce a Astroscale má dohodnuté vypuštění za pomocí ruské nosné rakety. V roce 2017 by se měla uskutečnit ona ambiciózní mise. Družice ADRAS-1 aktivně vyhledá cíl a synchronizuje svoji dráhu včetně kompenzace rotace. Následně vypustí malý modul, který se přichytí k nefunkčnímu objektu a pomocí motorků na tuhé pohonné látky jej navede do zemské atmosféry,“ popisuje plány Astroacale Michal Václavík. Z dalšího dění na stánku CSO stojí za zmínku zejména zájem Univerzity z Tel Avivu o detektor SATRAM vyvinutý ÚTEF ČVUT.

Ředitel CSO, Jan Kolář, se zúčastnil semináře s představiteli kosmických organizací, na kterém zazněly plány do budoucna od zástupců jednotlivých agentur. Ruská státní korporace Roskosmos má například, kromě pokračování spolupráce na provozu a využívání stanice ISS, v hledáčku misi na Měsíc, který se stal prioritou ruské kosmonautiky na příštích 10 až 15 let. O výzkum Měsíce mají však zájem i další státy, v předních řadách Čína s Indií. Roskosmos rovněž do budoucna počítá s automatickým výzkumem Marsu. Vyslání lidské posádky zatím neplánuje, i když přiznává, že cesty na Měsíc budou sloužit jako nácvik letů do vzdálenějších míst od Země. Ředitel NASA, Charles Bolden, na semináři zdůraznil, že pro Spojené Státy je hlavní prioritou Mars. Jako možnost zároveň připustil americkou účast na výstavbě měsíční základny. „Zástupci kosmických organizací ve svých příspěvcích zdůrazňovali důležitost mezinárodní spolupráce. Ukazuje se však, že nejzávažnějším problémem bude, vedle domluvení jednotné koncepce a způsobu realizování misí na Mars a Měsíc, sjednocení přístupu vědců, průmyslu i propagace ke způsobu prezentování celého programu veřejnosti a především politikům, aby se pro něj získala potřebná podpora,“ shrnuje ředitel CSO.

Pracovník CSO, Michal Kuneš, se účastnil zasedání výboru KMCT o znalostním managementu. Členové výboru reprezentují významné světové agentury jako je NASA, JAXA, ESA, DLR nebo CNES a diskutují o svých aktivitách pro sdílení znalostí. V minulých dnech se Michal Kuneš zúčastnil zasedání dalších výborů IAF. „Jednalo se o výbor IPMC, který se zaměřuje na projektový management v kosmonautice. Díky členství v tomto výboru může Česká kosmická kancelář posílat dvakrát do roka projektové manažery z České republiky na kurz mezinárodního projektového managementu do NASA. Další dva výbory, na jejichž zasedání jsem byl přítomen, se týkaly studentských aktivit a činnosti mladých profesionálů,“ vysvětluje Michal Kuneš. Zapojení CSO do výborů IAF je velice důležité, protože umožňuje být neustále v přímeném kontaktu s dalšími organizacemi. CSO také představila interaktivní prezentaci zaměřenou na podporu projektového managementu v kosmonautice v České republice.

Michal Kuneš se velmi aktivně angažuje v činnosti Space Generation Advisory Council (SGAC). Na středečním pracovním jednání bylo dohodnuto uspořádání workshopu v polovině února 2016 v Budapešti. Tento workshop bude prvním evropským regionálním workshopem SGAC. V ostatních regionech už tyto workshopy proběhly, pro Evropu je to však novinka. Závěrem dnešního dne byla společná recepce pro studenty a mladé profesionály, která byla skvělou příležitostí pro navázání nových kontaktů a poznání zajímavých osobností světového formátu, jakými je například Buzz Aldrin. „Tuto recepci jsem využil k tomu, abych diskutoval o možné mezinárodní spolupráci mezi Czech Space Network a obdobnými zahraničními a mezinárodními organizacemi. Dále pak o zkušenostech se zakládáním národních sítí či skupin studentů a mladých profesionálů,“ zhodnotil přínos této společenské akce Michal Kuneš.