Jste zde

IAC 2015 - den první

Postřehy z Mezinárodního astronautického kongresu 2015 v Jeruzalémě - pondělí

Dnešním dnem začal 66. Mezinárodní astronautický kongres v Jeruzalémě. Návštěvníky přivítalo pouštní klima s teplotami dosahujícími 30°C a jasná obloha bez jediného mráčku. Pro tým České kosmické kanceláře jde o jubilejní desátý ročník, na kterém je přítomen stánek představující jak činnost CSO, tak i výsledky a znalosti českých pracovišť. Po celý týden bude výstaviště v Jeruzalémě dějištěm největšího setkání odborníků na kosmonautiku.

Stánek CSO je umístěn v jedné z výstavních hal ve společnosti JAXA, několika italských a britských společností a univerzit. „Účast v první den průmyslové výstavy byla v porovnání s předchozími roky spíše nižší. Velmi silné zastoupení mají čínské společnosti, mezi něž patří např. Great Wall Corporation nebo Head Aerospace. Druhá jmenovaná společnost navíc zřizuje evropskou pobočku v Nizozemí. Několik malých a středních podniků z Evropy vyjádřilo zájem o nalezení českých dodavatelů pro kosmické systémy. Z našeho nejbližšího okolí se jednalo o kolegy z Polska, kteří jsou velmi aktivní v hledání příležitostí pro spolupráci s českými pracovišti a v jejich zápalu nám jsou inspirací,“ hodnotí první den na stánku Josef Šobra, pracovník CSO.

Mimo zahájení běžné činnosti na stánku plnili pracovníci CSO i další povinnosti plynoucí z jejich profesního zaměření a členství v různých organizacích a výborech. Ještě před obědem se Jan Kolář a Michal Václavík zúčastnili společného zasedání skupiny IAA a IAF v oblasti věd o životě. „Na jednání jsme společně s panem ředitelem shrnuli průběh mezinárodního sympozia Humans in Space, které jsme před prázdninami uspořádali v Praze. Velice nás potěšilo veskrze pozitivní hodnocení od všech přítomných. Vysoce ceněn byl profesionální a velmi operativní přístup okamžitě reagující na vzniklé situace. Ředitel CSO také poděkoval pracovníkům DLR a IMBP, kteří významně přispěli k přípravě vědeckého programu sympozia,“ shrnul jednání Michal Václavík, pracovník CSO.

Další akcí, na které nemohla Česká kosmická kancelář chybět, bylo zasedání Valného shromáždění Mezinárodní astronautické federace (IAF). Začátek se bohužel nesl ve smutném duchu a byla připomenuta památka dvou předčasně zesnulých členů výboru IAF. Následovaly pracovní záležitosti o chodu a činnosti federace. Ta se rozrostla o 32 nových členů. „Většina nových členských organizací pochází z Evropy, ale byly zde i první zástupci z nových zemí. IAF tak ve svých řadách přivítalo první organizaci z Kostariky, Singapuru a Severní Koreji. Poslední jmenovaná země vyvolala mírné zašumění v plénu,“ přiblížil zajímavost z jednání Michal Václavík. Na Valném shromáždění IAF se představili také tři kandidáti na pořádání kongresu v roce 2018. Jednalo se o Brémy, Punta del Este a Vídeň. Favoritem jsou německé Brémy, kde se nachází mnoho kosmonautických pracovišť a které jsou geograficky blízko České republice. Navíc v roce 2018 to bude již pět let od posledního IAC v Evropě. Vídeň má také co nabídnout, ale přece jenom jsou Brémy, co se týká kosmonautiky, o krok napřed. Uruguayská Punta del Este je krásný přímořský resort, který láká na exotiku a cílí také na podporu kosmonautiky v regionu Jižní Ameriky. O hostiteli IAC v roce 2018 bude definitivně rozhodnuto v pátek.