Jste zde

Humans in Space 2015

CSO a IAA pořádají v roce 2015 mezinárodní konferenci o problematice člověka ve vesmíru

Na přelomu června a července 2015 bude Praha hostit mezinárodní sympozium s názvem Humans in Space zaměřeného na problematiku přítomnosti člověka v kosmickém prostoru a s tím souvisejícího výzkumu a techniky. Sympozium pořádá Mezinárodní astronautická akademie (IAA) s Českou kosmickou kanceláří (CSO) a očekávána je účast přibližně tří set světových odborníků. Po Mezinárodním astronautickém kongresu IAC 2010 jde o další významnou světovou akci, kterou se CSO podařilo zorganizovat v České republice.

Sympozium Humans in Space má více jak čtyřicetiletou tradici a koná se pravidelně jednou za dva roky. Poslední tři se konala v Moskvě, Houstonu a Kolíně nad Rýnem. V Praze se tak ve dnech 29. června až 3. července 2015 uskuteční jubilejní 20. ročník. Sympozium nabízí jedinečnou příležitost pro vědce, výzkumné a vývojové pracovníky, ale i postgraduální studenty z celého světa prezentovat a zhodnotit nejnovější trendy. Bude zde rovněž prostor pro diskuzi o aktuálních problémech, pro navazování kontaktů a rozvoj vzájemné spolupráce a sdílení výsledků výzkumu.

Vědecký výbor sympozia je složen ze čtyř desítek předních světových vědců a specialistů. Program 20. sympozia Humans In Space bude tvořen plenárními zasedáními, tematicky orientovanými bloky a také posterovou sekcí. Hlavními tématy budou vliv kosmického prostředí na člověka, kosmická medicína a opatření k potlačení nežádoucích vlivů, astrobiologii, pozemní analogové studie, technologie, komerční kosmické lety i vzdělávání.

Podání abstraktu je možné do 27. března 2015 prostřednictvím internetového formuláře (viz levý sloupec). Vyhodnocení abstraktů a vyrozumění autorů proběhne v polovině dubna. V případě dotazů nebo připomínek se neváhejte obrátit na autora článku, který je zároveň místopředsedou místního organizačního výboru sympozia.