Jste zde

Hledáme nové kolegy

Vyhlášení výběrového řízení na pozici odborného pracovníka

Česká kosmická kancelář (CSO) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení nové pracovní pozice na doplnění stávajícího týmu. CSO představuje významný prvek české infrastruktury v oblasti kosmonautiky a kosmických výzkumů. Komunikace, spolupráce a konzultace jsou naše hlavní zásady při naplňování naší vize stabilního národního kosmického sektoru, který má pevné místo v mezinárodní spolupráci v kosmickém výzkumu a přispívá rozvoji naší společnosti. Pokud je vám tato vize blízká, je tato výzva příležitostí abyste se na ní mohli aktivně podílet.

Budete komunikovat s vedoucími odbornými pracovníky českých institucí a firem zapojených do kosmických projektů nebo o takové zapojení usilující. Budete jim napomáhat v případě jejich zájmu při přípravě účasti na mezinárodních projektech a poskytovat potřebnou administrativní i odbornou podporu. Současně budete mít příležitost propagovat české úspěšné řešitele kosmických úkolů a publikovat možnosti pro rozvoj a hlubší uplatnění kosmických technologií v naší společnosti. Budete napomáhat šířit poznatky a možnosti dalšího uplatnění českých státních i soukromých výzkumných i výrobních organizací a vysokých škol ve výzkumných mezinárodních kosmonautických projektech.

Pracovní pozice je pro plný pracovní úvazek s možností jejího obsazení dvěma pracovníky na částečný úvazek. Uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou s vybranými uchazeči se předpokládá co nejdříve po ukončení výběrového řízení.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte na emailovou adresu info@czechspace.cz s uvedením důvodu svého zájmu o práci v CSO a přiloženým životopisem (vzdělání, odborná kvalifikace, pracovní zkušenosti a odborná praxe). Poslední termín pro jejich zaslání je v pátek 19. ledna 2018 do 12:00.

Stěžejní vykonávanou činností bude:

 • tvorba informačních článků pro web CSO z oblasti kosmických technologií a aplikací;
 • příprava článku podporujících a propagujících českou kosmonautiku pro časopisu Czechspace a dalších tiskových materiálů;
 • zajištění propagace české kosmonautiky a českých pracovišť na zahraničních kongresech a konferencích;
 • příprava a organizace seminářů, tiskových konferencí a zpráv;
 • poskytování konzultací a poradenství v tematických oblastech kosmických technologií a aplikací;
 • rozvíjení informovanosti o podmínkách a možnostech účasti v probíhajících anebo plánovaných kosmických programech Evropské kosmické agentury (ESA), dalších národních kosmických agentur i soukromých společností;
 • aktivní zapojení do činnosti odborných výborů Mezinárodní astronautické federace (IAF).

Kvalifikační požadavky jsou:

 • minimálně středoškolské vzdělání, nejlépe v technickém, případně přírodovědném oboru;
 • pokročilá schopnost komunikovat slovem i písmem v českém a anglickém jazyce;
 • schopnost porozumět a orientovat se v odborných textech a zkušenost s tvorbou a editací těchto textů a populárně naučných textů z nich vycházejících;
 • schopnost tvorby stylem zajímavých a obsahově správných populárně naučných textů s kosmonautickou tématikou;
 • samostatnost, komunikativnost, zájem o vědu a techniku;
 • zkušenosti s organizací seminářů, tiskových konferencí, včetně komunikace s medii jsou výhodou.