Jste zde

Hledá se nová vědecká mise ESA

Čeští vědci mají jedinečnou příležitost navrhnout evropskou sondu pro rok 2025

Evropská kosmická agentura vyhlásila výzvu na v pořadí již čtvrtou středně velkou misí (M-class). Jedná se o pokračování strategie ESA nazvané Kosmická vize 2015-2025, jejíž první výzva byla vyhlášena v roce 2007, a má za cíl zajistit špičkový výzkum blízkého i vzdáleného vesmíru. Na přípravu návrhu mise je téměř pět měsíců a může zahrnovat většinu relevantních vědních oblastí. S vypuštěním realizované sondy se počítá v roce 2025 a její cena by neměla překročit 450 milionů euro.

V rámci Kosmické vize ESA je doposud rozpracována malá mise CHEOPS (S1), středně velké mise Solar Orbiter (M1), Euclid (M2), PLATO (M3) a velké mise JUICE (L1) a ATHENA (L2). Vědecké zaměření mise M4 může zahrnovat jakékoli oblasti kosmických věd a mělo by být pokud možno v souladu s cíli a výzvami popsanými v Kosmické vizi 2015-2025. Není však vyloučeno jiné vědecké zaměření, které však nesmí zahrnovat výzkum na Mezinárodní kosmické stanici (ISS) a průzkum Měsíce a Marsu. Tyto výzkumné oblasti mají v ESA vlastní programy, ve kterých  se připravují příslušné experimenty, resp. meziplanetární sondy. S ohledem na politiku ESA se dá očekávat, že realizovaná mise M4 bude z jiné oblasti než výše uvedené, doposud vybrané, mise. Pokud si nejste jisti, kam váš nápad zapadá, neváhejte kontaktovat Českou kosmickou kancelář, která vám doporučí vhodný program ESA.

Není žádným tajemstvím, že se mise kosmických sond v průběhu vývoje prodražují. Je to dáno zejména nutným dodatečným výzkumem technologií a prodlužováním samotného vývoje a stavby. Z tohoto důvodu ESA snížila maximální cenu mise M4 na 450 milionů euro v ekonomických podmínkách roku 2014, od čehož si slibuje snížení celkových nákladů při zachování vysokého vědeckého přínosu mise. Na misi se mohou podílet také pracoviště mimo členské státy ESA, ale v takovém případě musí být zajištěno, že půjde o misi vedenou ESA a cizí účast tak bude spíše minoritní.

Do roku 2018 by měla být dokončena definiční a přípravná fáze mise M4, která by neměla trvat déle než 3,5 roku. Následovat bude maximálně 7letá fáze výroby a start v roce 2025. Navržené mise se musí zakládat na dostupných technologiích, u kterých se očekává dosažení úrovně technologické připravenosti (TRL) na úrovni 5-6 do roku 2018. I toto opatření ESA má za cíl zabezpečit nepřekročení maximální ceny mise. Letový profil mise je plně v rukou navrhovatele, ale doporučuje se využít kapacit evropských nosných raket Vega a Sojuz startujících z jihoamerického kosmodromu Kourou.

Vývoj samotné sondy pro misi M4, nosná raketa a zajištění provozu je hrazen z Vědeckého programu ESA. Kosmické agentury jednotlivých členských států se pak podílejí na vědeckém vybavení a pozemním segmentu zajišťujícím zpracování získaných dat. V České republice bohužel neexistuje národní kosmický program, ale situace není úplně beznadějná. Vývoj a výrobu vědeckých přístrojů pro sondy ESA je možné hradit z programu PRODEX, který je pod patronací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na zpracování získaných dat pak je nutné požádat o grant Grantovou agenturu ČR nebo využít volných institucionálních prostředků domovského ústavu.

Potenciální zájem o přípravu návrhu mise M4 musí být povinně zaslán do 16. září 2014 s využitím internetového formuláře dostupného v odkazu v levém sloupci. Vyjádření zájmu (LoI) by nemělo být delší než 4 strany formátu A4 a mělo by obsahovat název, vedoucí osobu, základ vědeckého týmu, vědecké cíle mise, průběh mise a potenciální vědecké vybavení. Vyjádření zájmu je důležitým krokem, bez kterého nelze zaslat návrh mise M4. Česká kosmická kancelář je si tohoto vědoma a je plně připravena pomoci s přípravou a formální kontrolou LoI. V následném kroku budou zájemci o misi M4 pozváni do střediska ESA ESTEC, kde se 26. září 2014 uskuteční setkání vedoucích předkladatelů LoI.

Vlastní návrh mise je potřeba zaslat nejpozději do 15. ledna 2015. Neměl by být delší než 51 stran formátu A4 vyjma příloh a musí obsahovat všechny požadované informace. Jedná se o průvodní list, souhrn, vědecké argumenty, vědecké požadavky, modelové vědecké vybavení, profil mise a podobu sondy, manažerské zajištění, rozpočet, bibliografii a potvrzovací dopis od národní agentury. Česká kosmická kancelář je připravena vám pomoci s přípravou návrhu mise M4, dohledáním potřebných informací a podrobným seznámením s celým procesem uvnitř ESA. Výběr kandidátských misí se uskuteční nejdříve v březnu 2015 a následně budou zahájeny studie.