Jste zde

HIS 2015 u konce

Praha hostila světovou konferenci o přítomnosti člověka v kosmickém prostoru

Praha, 3. července 2015 – Dnes skončilo týdenní 20. mezinárodní sympozium Humans in Space 2015, které uspořádala Česká kosmická kancelář (CSO) a Mezinárodní astronautická akademie (IAA). V hotelu Diplomat se sešlo 170 světových odborníků na problematiku přítomnosti člověka v kosmickém prostoru.

V průběhu týdne se uskutečnilo celkem 27 odborných sekcí, na kterých zaznělo 117 příspěvků. Po celý týden byla v předsálí přístupná také posterová sekce s 33 příspěvky, které připravili zejména studenti a mladí vědci. „Sympozium Humans in Space reflektovalo aktuální trendy v kosmickém výzkumu. Odborné sekce byly zaměřeny jak na dlouhodobě studované oblasti, tak i na relativně nové problémy souvisejícími s plány na pilotované kosmické lety za nízkou oběžnou dráhu kolem Země a pobyt člověka na jiných kosmických tělesech. Šlo zejména o studium radiačního prostředí, zdravotní dopady mikrogravitace na lidské tělo, psychologickou stránku dlouhodobého soužití posádek či technické zabezpečení misí,“ shrnuje obsah příspěvků Michal Václavík z České kosmické kanceláře, který byl zároveň organizátorem sympozia.

Celý týden se nesl v přátelské atmosféře, která panovala jak v průběhu odborného programu, tak i v rámci doprovodných společenských akcí. „Jako červená nit se celým sympoziem táhla potřeba a nutnost mezinárodní spolupráce. A to jak v prohlubování dosavadních vztahů, tak i vytváření nových. I v závěrečné řeči zástupci významných kosmických organizací a agentur tuto myšlenku zdůraznili,“ připomíná jeden z důvodů pro uspořádání sympozia Jan Kolář, ředitel České kosmické kanceláře.

Mezi účastníky sympozia bylo i 12 vědců z České republiky, kteří pří výsledné statistice počtu účastníků z jednotlivých zemí skončili na pátém místě. První příčky obsadily Ruská federace, Německo, Spojené státy americké a Čína, které jsou světovými lídry v kosmickém výzkumu. Za Českou republiku na sympoziu vystoupil například Carlos Granja, který hovořil na téma monitorování a studia kosmického záření v okolí Země či Iva Šolcová, která představila problematiku vlivu dlouhodobé izolace na práci a výkonnost uzavřené skupiny lidí v experimentu Mars 500.

Nemalý podíl na úspěchu sympozia měla také dobrovolnická pomoc středoškolských a vysokoškolských studentů, kteří se zde měli možnost setkat s předními odborníky a kosmonauty Dumitru Prunariem, Reinholdem Ewaldem a Leroyem Chiao.