GSTP-6.1

General Support Technology Programme / Period 6 - Element 1

Obecný podpůrný technologický program - Element 1 na podporu technologických projektů a malých misí

Doba trvání programu: 2013 – 2017 (GSTP-6.1)

Celkový rozpočet: 381,04 mil. €

Rozpočet subelementu 1: 338,31 mil. €

příspěvek ČR v subelementu 1: 3,462 mil. € 

Členské státy

Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kanada, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie

Obsah

GSTP Element 1 se skládá ze dvou subelementů, každý s odlišnou náplní popsanou níže. Česká republika se účastní pouze prvního z nich.

Support Technology Activities for Projects and Industry subelement (1)

V rámci subelementu 1 probíhá vývoj technologií, komponent, stavebních bloků a jiných produktů pro budoucí mise napříč technologickými doménami. Součástí je i nově zařazená průřezová oblast Clean Space, jež shrnuje rozmanité technologie, u nichž je kladen důraz na zvýšenou energetickou efektivitu, ekologičnost a účinnost.

Způsob zapojení

ESA pro subelement 1  připravuje obsáhlý pracovní plán s relativně podrobným popisem jednotlivých aktivit. Při jeho sestavování ESA přihlíží i k zájmům průmyslu z jednotlivých členských zemí, které mohou obsah pracovního plánu prostřednictvím předběžných diskusí s ESA do jisté míry ovlivnit. Návrh pracovního plánu v podobě kompendia potenciálních nových aktivit průběžně vychází na systému EMITS v sekci novinek, kde je dán k dispozici odborné veřejnosti. Pracoviště tak dostávají šanci dopředu se s plánovanými aktivitami seznámit a vyjádřit o ně zájem české delegaci ve Výboru ESA pro průmyslovou politiku (Industrial Policy Committee - IPC). Česká delegace jim pak po zvážení vyjádří či nevyjádří podporu a aktivity sou zařazeny do pracovního plánu, který je průběžně aktualizován. Poté, co získá ESA zpětnou vazbu na navržené aktivity od všech členských zemí, vyhlásí na ně veřejnou soutěž. Tendry pro jednotlivé aktivity pak budou otevřeny pracovištím pouze z těch členských zemí, které jim vyjádřily podporu prostřednictvím národní delegace v IPC.

Současný stav

Aktuálně vychází veřejné zakázky na projekty, které mají svůj původ v kompendiu aktivit, jež vyšlo na EMITS News 9.12.2013. Jedná se o seznam 76 aktivit pro aplikační domény pozorování Země, pilotované kosmické lety, kosmické dopravní prostředky, družicovou navigaci, sledování kosmického prostoru v blízkosti Země a robotický průzkum sluneční soustavy. Aktivity z tohoto kompendia jsou průběžně zařazovány do pracovního plánu a na některé již vychází tendry. Pro zjištění aktuální situace určité aktivity prosím kontaktujte autora článku.

Small Missions Initiative subelement (2)

Subelement 2 slouží k provádění analýz, workshopů, studií a jiných přípravných aktivit pro výběr budoucí malé technologické mise. ESA zde otevírá výzvy na podávání návrhů na nové malé mise, respektive technologické experimenty, které je třeba ověřit na oběžné dráze. Jednotlivé kandidáty ESA vyhodnotí a navrhne členským státům elementu 1 ke schválení jednu misi, která dále postoupí do definiční fáze. Pokud mise získá na ministerské Radě ESA dostatečnou finanční podporu, ESA pro ni otevře v rámci GSTP nový samostatný element. V současné době je tímto element 4, v rámci nějž probíhá vývoj technologicky zaměřených družic Proba. Česká republika členem subelementu Small Missions Initiative není, a proto se přípravných aktivit na nové malé mise nemůže účastnit. V případě zájmu ze strany pracovišť o tyto aktivity by bylo třeba přesunout do subelementu 2 volné prostředky ze subelementu 1, případně rozpočet navýšit. Česká kosmická kancelář v této otázce nabízí pracovištím odborné poradenství a asistenci v komunikaci s národní delegací do orgánu ESA, který přesun prostředků v rámci programu GSTP věcně řeší.