GSP

General Studies Programme

Program obecných studií

Doba trvání programu: průběžně s roční aktualizací rozpočtu

Roční rozpočet: 30,00 mil. €

Členské státy

Všechny členské státy ESA

Obsah

Program obecných studií je na různých úrovních propojen se všemi dalšími programy ESA. Jeho hlavním úkolem je působit jako mozkový trust a nástroj pro koordinovanou a konzistentní přípravu budoucí programů, obsahující aktivity jako hodnocení proveditelnosti misí, studie pokrokových přístupů a podobně. Cílem programu je přispívat k formulování celkové strategie ESA, realizovat studie proveditelnosti nových konceptů misí, připravovat podklady potřebné k obhájení nových projektů a programů a podporovat rozvoj metodologie ESA.

Aktivity v programu GSP jsou plánovány ve dvouletých cyklech s roční aktualizací pracovního plánu. Za toto období je obvykle provedeno 30 až 50 nových studií v délce trvání od 6 měsíců do dvou let. Jednotlivé studie jsou členěny do následujících tří kategorií:

  • Hodnocení misí - provádění studií proveditelnosti misí, obvykle až do fáze A, která poskytuje členským státům ESA a vědecké komunitě potřebné informace pro výběr nových misí. Tyto studie slouží k přípravě a obhajobě schválení financování nových programů ESA.
  • Interdisciplinární studie - část programu GSP s největším počtem rozmanitých příležitostí napříč všemi oblastmi činnosti ESA. Slouží k rozpracování myšlenek pracovníků ESA, evropské vědecké komunity i průmyslu. Výsledky studií slouží jako vstupy pro technologický výzkum a vývoj v jiných programech ESA.
  • Strategické studie - jedná se o interní studie ESA, které napomáhají plánování její činnosti, rozvoje a vzniku nový programů.

V rámci programu GSP probíhá také několik iniciativ zaměřených na technologické výzvy, pilotovaný průzkum sluneční soustavy po roce 2025, udržitelné využívání kosmického prostoru a podporu spolupráce na pokrokových technologiích.

Způsob zapojení

Do programu se dá zapojit standardním způsobem prostřednictvím vyhlašovaných tendrů.

Současný stav

Na rok 2014 je naplánováno 18 studií otevřených pro česká pracoviště.