GSC - Segment 1 & 2

GMES / Copernicus Space Component Programme - Segment 1 & 2

Kosmický segment systému GMES / Copernicus - Segment 1 a 2

Doba trvání programu: 2006 - 2018 (GSC-1&2)

Příspěvky členských zemí ESA: 1579,10 mil. €

z toho příspěvek ČR: 1,69 mil. €

Příspěvek EU: 600,30 mil. €

Data Access Grant z FP7: 43 mil. €

GMES Regulation: 61 mil. €

Členské státy

Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Kanada, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie

Obsah

Cílem programu ESA GMES Space Component je vybudovat družicovou část systému GMES / Copernicus, jehož úkolem je zajistit pro Evropu veřejně dostupné, ale i komerční informační služby a aplikace využívající data z družicového a pozemního sledování situace v životním prostředí a dění týkající se bezpečnosti. Program GMES / Copernicus jako celek je společnou iniciativou ESA a EU a podílí se na něm i jiní velcí hráči jako EUMETSAT a Evropská agentura pro životní prostředí.

V rámci programu GSC ESA vyvíjí novou generaci družic s názvem Sentinel, související pozemní infrastrukturu a zajišťuje dostupnost dat od řady národních i soukromých provozovatelů družicových systémů. Od každé mise Sentinel je v plánu vyrobit dva exempláře označované A, B.

  • Sentinel-1 – radarová mise SAR v pásmu C pro sledování znečištění moří a oceánů, plovoucího ledu, pohybu lodí, sesedání a propadání terénu v zastavěných a poddolovaných oblastech, sesuvů půdy, sledování stavu lesů, zemědělské produkce, vodních zdrojů a zatopené krajiny při povodních apod. Družice tak naváže na data pořizovaná misí ERS-2 a dnes již nefunkční družicí ENVISAT.
  • Sentinel-2 –optická mise ve viditelném a infračerveném spektru slouží zejména pro sledování stavu a změn využití půdy, monitoring lesních porostů, prevenci lesních požárů a snižování následků povodní a zajištění podkladů pro služby humanitární pomoci v případě živelných pohrom. Mise povahou pořizovaných dat naváže hlavně na družice SPOT a Landsat.
  • Sentinel-3 –multifunkční mise pro sledování barevnosti souše i oceánů, měření teploty zemského povrchu infračerveným radiometrem a přesné měření výšky hladiny oceánů mikrovlnným altimetrem. Tato mise zajistí zcela nový charakter informací pro oceánografické služby.
  • Sentinel-4 / Sentinel-5 – přístroje pro optické sledování chemického složení atmosféry v rozmezí ultrafialového až infračerveného pásma spektra. Cílem bude monitoring příhraničního šíření znečištění, stavu ozónu a aerosolů. Sentinel-4 se připravuje jako doplňkový užitečný náklad pro misi MTG-S a Sentinel-5 se stane součástí mise MetOp-SG. Vzhledem k velmi pozdnímu termínu vypuštění Sentinel-5, připravuje ESA misi Sentinel-5 Precursor, která má vyplnit hrozící datovou mezeru mezi lety 2015 – 2022.

Současný stav

Sentinel-1A odstartoval v roce 2014 a Sentinel-1B ho bude následovat v roce 2016. Start Sentinel-2A i -3A lze očekávat během roku 2015, Sentinel-2B 2016 a -3B v roce 2017. Sentinel-4 se nachází ve fázi C s očekávaným startem kusu 4A na družici MTG-S1 v roce 2021 a 4B na družici MTG-S2 v roce 2029. Sentinel-5 Precursor je již ve fázi D s očekávaným startem v roce 2016. Všechny výše uvedené družice jsou již v pokročilýc fázích stavby. Všechny výše uvedené mise jsou budovány v rámci Segmentu 1 a 2 programu. Zbylé mise jsou stavěny v rámci Segmentu 3, viz odkaz v levém sloupci.

Způsob zapojení

Podrobnosti o jednotlivých příležitostech v rámci Segmentu 1 a 2 byly průběžně zveřejňovány prostřednictvím internetového portálu pro publikování veřejných zakázek EMITS. Vzhledem k pokročilé fázi programu byly již příležitosti pro česká pracoviště vyčerpány. Program nyní pokračuje svým třetím segmentem GSC-3, viz odkaz v levém sloupci.