Jste zde

GRID TECHNOLOGY

Využití technologie grid pro zpracování radarových družicových snímků

Zpracování dat ze senzoru ASAR družice Envisat

Trvání projektu: 2005 až 2007

Vedoucí projektu: Martin Pačes

Hlavním cílem projektu GRID bylo demonstrovat efektivní využití technologie Grid pro zpracování radarových dat ze senzoru ASAR družice Envisat. Během projektu byly vyvinuty softwarové moduly uzpůsobené pro výpočetní architekturu Grid, konkrétně pro zařízení ESA G-POD (Grid Processing-On-Demand), které rovněž konečným uživatelům umožňuje přes webové rozhraní zadávat poptávku pro zpracování konkrétních dat. Hlavními přínosy zpracování snímků pomocí technologie Grid jsou rychlý a snadný přístup k velkým objemům dat a možnost uživatelského zadávání poptávky.

Během projektu byly připraveny prototypy dvou služeb. První službou je mapování ve velkém měřítku, která produkuje ortorektifikované mosaiky složené ze snímků ASAR ve vysokém rozlišení, je schopna převzorkovat existující mozaiky a vytvářet z nich kombinované RGB snímky. Tato služba je schopna zpracovávat snímky mnohem rychleji díky paralelnímu zpracování na mnoha počítačích současně. Druhá služba se zaměřuje na detekci změn ze snímků vybraného území v různých časových intervalech a může být užitečná zejména pro zpracování snímků území zasažených přírodními pohromami a jinými krizovými situacemi, kdy je klíčovým faktorem zejména čas.

Projekt byl zpracován v úzké spolupráci s týmem pracovníků ESA/ ESRIN na systému G-POD. Role Iguassu Software Systems byla připravit bloky software na různé hierarchické úrovni, jejich funkční uspořádání, testování a asistenci při integraci do systému G-POD.

Iguassu Software Systems (ISS)

Firma byla založena v Praze v roce 1994 a zaměřuje se na hightech IT služby včetně vývoje real-time software od průmyslových aplikací po řídící systémy družic a družicovou navigaci. Mezi zákazníky firmy patří Evropská kosmická agentura a její dodavatelé, Eumetsat, HP, Agilent, Ingersoll- Rand a Inter-American Development Bank. ISS v současné pracuje na:

  • Parallel Data-Mining Components (hlavní dodavatel Iguassu)
  • Real-time EGNOS Performance Monitoring (hlavní dodavatel Iguassu)
  • Interference Monitoring System for GNSS Reference Stations (subdodavatel pro Astrium D)
  • Open-standard On-line Observation Services (subdodavatel pro EOX)

Co vám účast v projektu GRID přinesla?

„Tato účast přinesla jak naší firmě tak i mně osobně řadu neocenitelných zkušeností z přímé spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou. Po odborné stránce to byla možnost seznámit se blíže s použitím gridové technologie a distribuovaných vżpoŤtý v oblasti dálkového průzkumu Země a specificky s gridovou infrastrukturou G-POD (Grid Processing On Demand) v ESRINu. Osobně si také velmi cením možnosti pracovat začleněn v mezinárodním týmu přímo v ESRINu ve Frascati a zažít tak na čas fungování ESA zevnitř.“