Jste zde

Giove-B na orbitě

Druhá ověřovací družice systému Galileo na oběžné dráze

Praha, 27. dubna 2008 - Z kosmodromu Bajkonur byla dnes krátce po půlnoci našeho času vynesena na oběžnou dráhu raketou Sojuz druhá testovací družice programu Galileo označená GIOVE-B. Po úspěšné sérii motorických manévrů dosáhla družice svoji plánovanou dráhu ve výši asi 23 000 km nad Zemí.

Tento důležitý krok v budování systému Galileo sledovali v kontrolním středisku v italském Fucinu spolu s generálním ředitelem ESA J.-J. Dordainem i vicepresident Evropské komise zodpovědný za program Galileo Jacques Barrot a Etelka Barsi-Pataky, poslanecká zpravodajka Evropského parlamentu pro program Galileo. Vypuštění družice GIOVE-B je součástí vývojové fáze budování systému Galileo. Během ní se dopracují podrobné specifikace všech prvků celého systému navržených v předešlé fázi definiční a nejdůležitější družicové komponenty se ověří v kosmických podmínkách které čekají na operační družice Galileo. Pro splnění tohoto cíle připravila Evropská kosmická agentura (ESA) dvě zkušební družice s názvem GIOVE (Galileo In-Orbit Validation Element). Poslouží k zajištění vysílacích frekvencí přidělených pro Galileo Mezinárodní telekomunikační unií, otestování kritických částí družice, zjištění radiačních podmínek ve vzdálenosti 23 000 km od Země a proměření nových charakteristik signálu navrženého pro Galileo.

Na tuto fázi bude navazovat závěrečná fáze rozmístění. Ta je pracovně a tím i finančně ze všech fází stavby systému největší, protože v jejím průběhu do konce roku 2013 dojde k doplnění počtu družic na konečných třicet a dobudování všech podpůrných zařízení potřebných pro plný provoz systému. Vedle vývoje nových služeb založených na signálu Galileo je také závěrečná fáze budování celého systému příležitostí pro české průmyslové firmy, řekl doc. Jan Kolář, ředitel České kosmické kanceláře. Bude vypsáno celkem šest velkých samostatných tendrů, v nichž by se naše firmy mohly uplatnit jako partneři a subdodavatelé dílčích částí.

Proces přípravy zadání tendrů a vyhodnocení nabídek bude zajišťovat Evropská kosmická agentura, která pro Evropskou unii plní roli hlavního dodavatele. Výběrová řízení vedle tendrů na dodávku 26 družic, na jejich vynesení na dráhu a na provozování systému budou vypsána také na podporu projektování systému, na řídící pozemní stanice pro provoz systému a na pozemní stanice zaměřené na technický dohled. Vyhlášení těchto tendrů se očekává k 1. červenci 2008.

První zkušební družice GIOVE-A byla vypuštěna 28. prosince 2005. Postavila ji britská firma SSTL (Surrey Space Technology Limited) a stala se první evropskou družicí, která vysílá a přijímá signály pro určení polohy. Její plánovaná životnost byla jeden rok, ale stále ještě pracuje s vyhlídkou až do konce tohoto roku.

Dnes vypuštěná družice GIOVE-B bude využita k otestování nových technologií, které se plánují k nasazení na prvních operačních družicích Galileo v roce 2010. Družice byla postavena konsorciem vedeným německou firmou Astrium a smontována a otestována firmou Thales Alenia Space v Římě.

Na GIOVE-B budou vůbec poprvé v kosmu použity vodíkové atomové hodiny. Dalšími novinkami jsou nový generátor signálu, nová anténa pro pásmo L a nový přístroj na měření zvýšené úrovně radiace ve výškách kolem 23 000 km. Hlavní předností vodíkových hodin je jejich dlouhodobá vysoká přesnost s denní odchylkou menší než jedna miliardtina sekundy. S novým generátorem signálu se Giove-B stane první družicí, která vysílá signál určený pro otevřenou službu Galileo.

Sledování funkce Giove-B mají na starosti dvě střediska. Pozemní kontrolní středisko v italském Fucinu kontroluje dráhu družice a funkci jejich systémů jako jsou manévrovací motorky, energetický a nebo termoregulační systém. Řídící letové středisko ve středisku ESA v Nizozemí se soustředí na podrobné prověření testovaných novinek přístrojového vybavení, hlavně generátoru signálu a vodíkových hodin.

Družice GIOVE-B by mohla pracovat až do roku 2010. Mezitím budou dokončeny a vypuštěny první čtyři operační družice Galileo, s nimiž bude provedena generální prověrka funkčnosti družicové i pozemní části systému.