Jste zde

GEO European Projects Workshop

Diskutujte s evropskými partnery o možnostech v oblasti tvorby a sdílení geografických dat

Ve dnech 15. a 16. června 2015 se uskuteční v Kodani v prostorách Crowne Plaza Hotel již devátý ročník Workshopu GEO zaměřený na evropské projekty řešené v rámci této iniciativy. Cílem akce je sezvat na jedno místo co nejvíce aktivních přispěvatelů do systému GEOSS, kteří by zde měli diskutovat o svých aktivitách a plánech do budoucna.

Vlastní prezentace ve formě osobního vystoupení, posteru nebo video prezentace můžete zaregistrovat do 15. dubna, a to na oficiálních stránkách workshopu (viz odkaz v levém panelu).

Workshop pořádá Dánský meteorologický institut ve spolupráci s Evropskou komisí a Evropskou agenturou životního prostředí, kteří akci načasovali tak, aby zde měli účastníci možnost nahlédnout do tvorby nového realizačního plánu, který je v závěrečné fázi příprav a bude hlavním dokumentem pro činnost iniciativy GEO v následující dekádě, tedy do roku 2025. Nový plán počítá například s vyšší mírou zapojení soukromých společností nebo s rozvojem možností využívání dat poskytovaných GEO, který by měl napomoci jejich efektivnějšímu využívání, a to nejen v krizových situacích.

Na workshopu bude dán prostor jak zástupcům organizátorů akce, aby prezentovali možnosti zapojení a nastínili směr budoucího vývoje především v Evropě, tak zástupcům odborných pracovišť k prezentaci svých projektů, kterými přispívají k tvorbě evropské infrastruktury geografických dat. Na workshopu budou rovněž probírány možnosti financování projektů, které poskytne program Evropské unie Horizon 2020 v letech 2016 a 2017.

Workshop je tak pro česká pracoviště, zpracovávající geografická data, skvělou příležitostí pro kontakt se zahraničními pracovišti, která mohou být potenciálními partnery při řešení nových projektů, zúčastnění se celoevropské diskuze o nejnovějších trendech v této oblasti a získání nových informací o možnostech financování vlastních projektů.

Česká kosmická kancelář, která je členem národního sekretariátu GEO/Copernicus zřízeného Ministerstvem žvotního prostředí, v roli zástupce pro oblast GEO, pravidelně informuje odbornou veřejnost o dění v této iniciative a o možnotech zapojení. Článek se základními infromacemi o fungování GEO naleznete mezi odkazy v levém panelu stránky. V případě zájmu o více informací z oblasti GEO/GEOSS neváhejte oslovit autorku článku prostřednictvím kontaktního formuláře.