Jste zde

Fly Your Thesis! 2016

Fly Your Thesis! 2016 - studentské parabolické lety se vracejí

ESA Education vyhlašuje již čtvrtou výzvu vysokoškolským studentům magisterského a doktorandského studia z členských a spolupracujících států ESA pro realizaci svých vědeckých a technologických experimentů v prostředí mikrogravitace během parabolického letu Zero-G.

Po třech letových kampaních v průběhu let 2009 až 2012, při kterých se na palubě experimentálního letadla Airbus A300 Zero-G uskutečnilo dohromady 11 experimentů, se uskuteční nový ročník programu Fly Your Thesis! 2016, a to koncem stejného roku. Uzávěrka přihlášek experimentů je 21. září 2015.

Studentské týmy, které se chtějí programu Fly Your Thesis! 2016 zúčastnit, musí navrhnout vědecký nebo technologický experiment, který vychází z jejich studia a který je realizovatelný v podmínkách mikrogravitace během parabolického letu Zero-G.

Výběr experimentů bude dvoustupňový. V první fázi bude odbornou komisí ESA vybráno 15 týmů, které dostanou možnost své projekty dále dopracovat a v prosinci 2015 v rámci výběrového semináře v ESA-ESTEC obhájit.

Následně budou vybrány 4 týmy k vlastnímu parabolickému letu Zero-G, který se uskuteční v Bordeaux ve Francii na podzim roku 2016. Během letu bude realizováno 30 parabolických fází. Při každé z nich bude na palubě speciálně upraveného Airbusu A310 Zero-G společnosti Novespace přibližně 20 vteřin mikrogravitační prostředí.

Všechny vybrané týmy budou po celou dobu přípravy i realizace podporovány odborníky z ESA, společnosti Novespace a European Low Gravity Research Association (ELGRA). Odbor vzdělávání ESA poskytne týmům finance na pokrytí části nákladů na hardware potřebný k provedení experimentů, na nezbytné cestování a ubytování.

Program Fly Your Thesis! je určen dvou až čtyřčlenným týmům studentů magisterského či doktorského studia technického a vědeckého zaměření, ve věku 18 až 32 let z členského nebo spolupracujícího státu ESA.

Další podrobnosti o výzvě a dříve uskutečněných studentských experimentech v podmínkách mikrogravitace a hypergravitace naleznete na odkazech v levém panelu této stránky.

Česká kosmická kancelář doporučuje českým studentským týmům, které zvažují podání přihlášky do programu Fly Your Thesis! 2016, aby kontaktovali autora článku prostřednictvím kontaktního formuláře na této stránce. Rád uchazečům poskytne svoji odbornou podporu a zkušenosti.