Jste zde

FLOREO

Vývoj služeb nabízejících přístup k distribuovaným datovým zdrojům v ČR

Využití družicového snímkování k sledování krajiny

Trvání projektu: 2008 až 2010

Projekt byl zaměřen na vybudování systému monitoringu krajiny založeném na využití družicového snímkování a i v současnosti přináší důležitá data pro předpovědní povodňovou službu ČHMÚ. Česká republika má, v důsledku své polohy ve středu Evropy, zkušenosti s různými typy povodní. Tento fakt předurčuje komplexní požadavky na detailní monitorování stavu a vývoje krajiny. Propojení technologie dálkového průzkumu Země a pozemního měření v síti meteorologických stanic se ukazuje jako nutný požadavek komplexní hydrologické prognózy. V současné době systém FLOREO kombinuje data z osmdesáti stanic ČHMÚ s družicovými snímky Terra MODIS a Envisat MERIS/ASAR pro plochu 78 000 km2 České republiky. Družicová data poskytují každodenní měření z přibližně 3 milionů bodů našeho území. Dálkový průzkum Země tak poskytuje důležité informace o stavu povrchu Země v místech, kde nejsou pozemní stanice.

Implementace systému FLOREO byla úzce diskutována a přizpůsobována uživatelským požadavkům odborníků hydrologie z ČHMÚ, organizace která je zákonným orgánem ČR pro monitorování povodňového rizika a prevenci. Řešitelé firmy Gisat byli zodpovědní za celkový koncept projektu FLOREO, zpracování družicových snímků a přípravu modelů, přičemž firma Sprinx Systems řídila administrativně projekt a poskytla technologické řešení, implementaci systému a vybudovala mapový server pro jednoduché sdílení dat. Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity přispěla vědeckým ověřením metodik.

Sprinx Systems

Firma byla založena v roce 1996 a je jednou z předních českých technologických společností. Její tři divize jsou zaměřeny na vývoj, distribuci a implementaci podnikových systémů a portálů kompletně založených na moderních technologiích internetu/intranetu, konzultační služby v oblasti bezpečnosti a budování speciálních vysoce výkonných počítačů.

Gisat

Gisat je firma poskytující geoinformační služby v oboru dálkového průzkumu Země. Nabídka služeb zahrnuje distribuci družicových dat a geoinformačních programů, digitální zpracování družicových snímků a tvorbu pokročilých geoinformačních systémů. Společnost vlastní certifikáty ISO 9001 a ISO 1400 garantující kvalitu poskytovaných služeb a zodpovědnost společnosti v dopadech její činnosti na životní prostředí.

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK

Aktivity katedry jsou úzce spjaty s ostatními katedrami na Přírodovědecké fakultě a na projektech spolupracuje i s externími výzkumnými institucemi. Mezioborový výzkum a spolupráce představují konkurenční výhodu Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie. Zaměstnanci katedry působí ve výzkumných projektech na národní i mezinárodní úrovni a účastní se vědeckých symposií a konferencí.

Co vám účast v projektu přinesla?

Odpověď za celý projektový tým: „Projekt FLOREO přinesl řešitelskému týmu mnoho nových zkušeností s projekty ESA a zásluhou širokého ohlasu také možnost zapojit se do expertní komunity ESA. Významným přínosem bylo rovněž ověření poměrně komplexního konceptu operačního monitorování a modelování stavu a vývoje krajiny s využitím dálkového průzkumu Země a pozemního měření. Zároveň byla otestována technologie vizualizace výsledků on-line pomocí internetového řešení.“