Jste zde

Expedice Mars na HIS 2015

Studentská Expedice Mars se představila na sympoziu Humans in Space 2015 v Praze

Ve čtvrtek 2. července 2015 byly v rámci programu mezinárodního sympozia Humans in Space 2015 představeny v sekci Education and Outreach aktivity mezinárodní vzdělávací soutěže Expedice Mars, jejímž spoluorganizátorem je i Česká kosmická kancelář.

Soutěž, do které se již 12 let zapojují mladí čeští a slovenští zájemci o kosmonautiku, astronomii a moderní vědy, byla představena dvěma veliteli Expedice Mars, Michalem Vyvlečkou a Lucií Davidovou. Účast obou studnetů na sympoziu byla umožněna díky finanční podpoře České kosmické kanceláře.

Michal Vyvlečka, student Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v úvodu přibližně patnáctiminutového příspěvku seznámil přítomné účastníky sympozia se základními fakty o Expedici Mars, způsobem fungování a výběru expedičních posádek a s úspěchy účastníků Expedice Mars, kterých dosahují ve svém dalším studijním i vědeckém životě.

Lucie Davidová, studentka psychologie na Univerzitě Karlově v Praze, v druhé polovině prezentace představila projekt sociomapování finálové posádky Expedice Mars 2014 během simulovaného letu na Hvězdárně ve Vyškově. Ten proběhl koncem února 2015 a pětičlenná posádka kosmické lodě letící na Mars při něm prožila v malé kabině simulátoru 61,5 hodiny dlouhou vesmírnou misi, včetně nočního výsadku posádky na povrch rudé planety, zakončenou úspěšným přistáním zpět na Zemi. Více o této akci naleznete v článku Ukončení Expedice Mars 2014 (viz odkaz v levém panelu této stránky).

Během simulované mise se pětice mladých kosmonautů ve věku 14 až 18 let (tři Češi a dva Slováci, z čehož byla jedna dívka) podrobila několika dotazníkovým šetřením a několika audio zpovědím. Na jejich základě zpracovala studentka Lucie Davidová s použitím metodiky, která byla použita i pro projekt sociomapování posádky během programu Mars500, svůj projekt představující vzájemné interakce a vazby mezi jednotlivými členy izolované posádky.

Výsledky z tohoto zkoumání, zpracované do názorných anonymizovaných grafických výstupů, byly představeny účastníkům sympozia Humans in Space, a budou použity i k práci v další fázi tohoto projektu.  

Jedním z předsedajících sekce Education and Outreach byl první rumunský kosmonaut Dumitru Prunariu,  který sám požádal přednášející studenty po skončení jejich vystoupení o společnou fotografii a na obrázku ze svého letu do vesmíru v roce 1981 poslal pozdrav i celé Expedici Mars.