Jste zde

ESPRIT

Koncept družicového komunikačního spoje pro řízení bezpilotních letounů

Komunikační spoj pro bezpilotní letouny

Trvání projektu: 2011 až 2012

Vedoucí projektu: Radek Záruba

Velkou výzvou je v současném letectví provoz bezpilotních systémů a jejich bezpečná integrace do civilního letového prostoru. Dle současného stavu technologií i legislativy bezpilotní letouny nesmí fungovat zcela autonomně a vždy musí být možné převzít ruční řízení a vyřešit tak případné krizové situace, se kterými by si automatika nemusela poradit. Tento základní aspekt provozu bezpilotních letounů vyžaduje spolehlivé datové spojení mezi operátorem a vzdušným prostředkem, a to jak na krátké, tak i velké vzdálenosti. Pro komunikaci na velké vzdálenosti se v současnosti používají převážně komerční družicové spoje v Ku frekvenčním pásmu v režimu pronájmu individuálního komunikačního kanálu. Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO doporučila pro tento účel využít chráněných frekvencí alokovaných pro letecký provoz. Touto problematikou se zabýval projekt ESPRIT Evropské kosmické agentury, který si kladl za cíl:

  • Vytvořit návrh nového družicového komunikačního systému pro řízení bezpilotních letounů (UAS C2), který by vyhovoval požadavkům formulovaných v rámci institucí nebo výzkumných projektů ve spolupráci s evropskými i mezinárodními certifikačními a standardizačními orgány.
  • Vypracovat marketingovou studii pro různé koncepty popisující roli poskytovatele družicového UAS C2 komunikačního kanálu a zohledňující předpokládaný vývoj požadavků na komunikační systémy i procedury řízení letového provozu.
  • Podílet se aktivně na přípravách Světové radiokomunikační konference a formulovat kroky vedoucí k celosvětové dohodě o vyhrazení radiofrekvenčního spektra pro potřeby řízení bezpilotních letounů v civilním letovém prostoru.

Honeywell se jakožto člen projektového týmu podílel na všech výše uvedených aktivitách. V rámci dedikovaného rozpočtu tento projekt dokázal naplnit zadané cíle a přispěl tak významně k návrhu budoucího družicového komunikačního systému pro bezpilotní letadla.

O společnosti Honeywell

Společnost si vybudovala za dobu své dlouhé existence významnou pozici v oblasti leteckých a vesmírných programů. Její činnost pokrývá celý proces - od výzkumu a vývoje až k výrobě technologicky i kvalitativně špičkových produktů, které jsou nezbytnou součástí mnoha kosmických projektů. Těžiště evropských výzkumných a vývojových aktivit společnosti Honeywell pro letectví a kosmonautiku se nachází v České Republice, konkrétně divize v Brně a v Praze, které společně se skupinou z francouzského Toulouse tvoří oddělení pokročilých technologií - Advanced Technologies Europe (ATE). Aplikaci nových technologií do produktů realizuje z velké části česká vývojová a výrobní divize Honeywellu, se kterou je ATE úzce provázáno.

Co vám účast v projektu přinesla?

„Honeywell se jakožto jeden z hlavních producentů moderních družicových terminálů pro letadla zaměřuje i na aplikace pro bezpilotní letouny. Proto byla účast na projektu ESPRIT, na kterém se podílelo i několik významných evropských společností, logickým krokem směřujícím k vývoji nového produktu. Projekt ESPRIT umožnil navázat spolupráci s dalšími evropskými subjekty a otevřel tak cestu pro nové příležitosti. Neoddělitelnou součástí vývoje nové kategorie leteckých systémů jsou standardizační aktivity, v rámci Evropy pokryté organizací EUROCAE. V rámci projektu ESPRIT se Honeywell zaměřil i na propojení dílčích evropských a amerických standardizačních aktivit zabývajících se specifikací komunikačního spoje pro řízení bezpilotního letounu.“