Jste zde

ESA Land Training 2014

Mezinárodní kurz ESA o dálkovém průzkumu Země se zaměřením na sledování pevniny

ESA otevřela přihlášky na letošní ročník kurzu dálkového průzkumu Země pro pokročilé, který se koná ve dnech 8. - 12. září ve Valencii. Kurz je určen vysokoškolským studentům, doktorandům a mladým vědcům, kteří v DPZ již mají nějaký background a zajímají se o dálkový průzkum pevniny. Termín pro podávání přihlášek je 7. května. 

Kurz je pořádán v rámci nového programu ESA SEOM - Scientific Exploitation of Operational Missions, který podporuje zejména vědecké využívání dat z dlouho očekávaných družic ESA Sentinel. Tyto představují převážnou část kosmické infrastruktury vyvinutou v programu ESA, jíž agentura přispívá do evropského systému Copernicus pro globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti, dříve označovaného jako GMES.

Kurz s obdobným zaměřením pořádala ESA ve spolupráci s Českou kosmickou kanceláří v roce 2009 v Praze, na půdě Přírodovědecké fakulty UK a na Fakultě stavební ČVUT.

Cíle kurzu

  • vyškolit novou generaci vědců využívající ke své práci družicová data
  • vysvětlit teoretické principy, algoritmy zpracování, datové produkty a jejich využití v aplikacích
  • představit nástroje a metody pro využití družicových dat 
  • podpořit využívání dat DPZ zejména z družic ESA, ale i misí jiných provozovatelů pro výzkum ve vědách o Zemi a aplikace

Obsah

Kurz nabídne obsáhlý a vyvážený přehled teoretických základů a aplikací v dálkovém průzkumu pevniny. Ve výuce budou využita skutečná i simulovaná data z družic provozního typu. Bude se skládat z přednášek i praktických cvičení a je uspořádán do čtyř okruhů:

  • teoretické základy optického, termálního a radarového DPZ
  • přednášky o aplikacích DPZ na témata: land-use / land-cover, subsidence terénu, předpověď a sledování rizik, biofyzikální sledování porostů, časové analýzy změn ve využití půdy, odhalování rizikových oblastí pro vznik požárů, hyperspektrální a lidarové DPZ, sledování obsahu vody a uhlíku v krajině pro klimatické modely
  • praktické využití dostupných softwarových nástrojů ESA pro zpracování dat k vědeckým účelům
  • zpracování dat a ukázky produktů pro monitoring zdrojů v životním prostředí

Samotný kurz je pro všechny zdarma, ale účastníci si musí sami pokrýt náklady na dopravu, ubytování a stravu. Je otevřen studentům ze všech členských států ESA a Kanady, obvykle mívá přes 60 účastníků a oficiálním jazykem bude angličtina. Přihlášky k účasti je možné podávat do 7. května prostřednictvím oficiálních webových stránek kurzu, na které naleznete odkaz v levém panelu. Vyrozumění o přijetí či zamítnutí přihlášky lze očekávat do 15. června.