Jste zde

ESA Advanced Concepts Team - ARIADNA

ESA Advanced Concepts Team vyhlašuje další výzvu v programu ARIADNA

ESA Advanced Concepts Team v rámci programu ARIADNA vyhlašuje další výzvu na předkládání návrhů výzkumných studií na čtyři specifická témata. Každá ze studií bude financována ve výši 25 tis. €. Návrhy lze posílat do 14. července.

Program ARIADNA je iniciativou Evropské kosmické agentury a jejího Advanced Concepts Team (ACT) k navázání užšího spojení a spolupráce s evropskými akademickými partnery v oblasti moderního technologického vývoje. Kromě zlepšení spolupráce v oblasti specifických znalostí a dovedností dochází i k zvýšení informovanosti akademické komunity o činnosti ESA a jejích vývojových aktivitách.

Výzva k předkládání návrhů pro výzkumné studie je zaměřena na témata:

1. výzkum proveditelnosti nového typu biosenzoru založeného na hedvábných optických vláknech

2. studium efekvity PETE (photon-enhanced thermionic emission) a využitelnosti v kosmických aplikacích

3. výzkum lámavosti půdních materiálů Marsu a Měsíce pomocí mikrovlnného záření

4. studium vlivu nanostrukturovaných povrchů na dosažení potřebných energetických a výkonostních hodnot superkondenzátorů pro použití ve vesmíru

Týmy zapojené do programu ARIADNA musí být sestaveny minimálně ze dvou výzkumných pracovníků, z nichž alespoň jeden z nich musí mít pětiletou zkušenost s postgraduálním výzkumem, který přinesl prokazatelné výsledky. 

Výzvy k podávání výzkumných studií vyhlašuje ESA ACT většinou dvakrát ročně pro tři až pět konkrétních témat z oblastí teoretické fyziky, energetických systémů, moderních pohonů, designu, matematiky, informatiky nebo bioniky.

Další informace, včetně kontaktního e-mailu, najdete na webových stránkách ESA Advanced Concepts Team. Zadávací dokumentace je dostupná prostřednictvímm systému EMITS. Pokud nemáte do systému přístup, neváhejte kontaktovat Českou kosmickou kancelář, která vám ráda poskytne bližší informace o výzvě a pomůže s registrací do EMITS.