Jste zde

EOEP-4 - D&E Component

Earth Observation Envelope Programme / Period 4 - Development & Exploitation Component

Rámcový program pozorování Země - Komponenta pro technologický vývoj a využití družicových dat

Doba trvání programu: 2013 – 2016 (EOEP-4)

Celkový rozpočet EOEP-4: 1600,00 mil. €

z toho pokryto: 1002,39 mil. €

příspěvek ČR: 4,23 mil. € 

Členské státy

Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kanada, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie

Obsah

Náplní Development & Exploitation komponenty jsou zaprvé přípravné aktivity pro budoucí mise pozorování Země včetně technických studií, technologického vývoje přístrojů a budování pozemního segmentu. Vzhledem k omezenému rozpočtu však tyto činnosti často suplují programy TRP a GSTP. Druhou část tvoří projekty, které se snaží angažovat uživatelskou komunitu k většímu využívání družicových dat. Program cílí jak na vědce, tak na rozmanité národní i mezinárodní organizace, agentury a nadnárodní iniciativy i soukromé společnosti. Vzhledem k vysoké rozmanitosti jsou pro výše uvedené činnosti v EOEP dedikovány tzv. programové elementy, které mají pro sebe zvlášť vyhrazený rozpočet, obsah, pracovní plán i webové stránky, na které naleznete odkazy v levém sloupci.

Support To Science Element (STSE)

Podporuje vědecký výzkum v oblasti DPZ, vývoj konceptů nových misí, analýzy využitelnosti dat pro různé aplikace a jiné studie. Dále nabízí podporu stáží pro mladé vědce v zařízeních ESA prostřednictvím každoročních výzev v rámci tzv. Changing Earth Science Network.

Scientific Exploitation of Operational Missions (SEOM)

Podporuje vědecké využití dat z budoucích provozně orientovaných misí ESA Sentinel, které budou součástí evropského programu Copernicus, dříve známého jako GMES. Každým rokem zde rovněž ESA pořádá řadu výukových kurzů dálkového průzkumu Země. Seznam všech odborných seminářů a kurzů naleznete na stránkách EO Portal na odkaze v levém sloupci.

Data User Element (DUE) 

Hradí projekty, které angažují rozmanité uživatelské komunity do využívání družicových dat. Výstupem projektu je vždy komplexní geoinformační produkt či služba budovaná na základě přesných požadavků cílového uživatele. Typickými uživateli jsou národní či mezinárodní organizace v oblasti životního prostředí, nadnárodní environmentální programy apod.

Value Added Element (VAE)

Umožňuje evropskému průmyslu snížit riziko při vývoji nových komerčně orientovaných geoinformačních služeb pro velké korporace. Klasickými uživateli jsou mezinárodní finanční organizace typu bank a pojišťoven. 

Současný stav

Nadcházející aktivity pro všechny výše zmíněné oblasti popisuje pracovní plán Development & Exploitation Component na rok 2014 a jeho dodatek pro rok 2015. V případě zájmu o bližší informace kontaktujte prosím autora článku.  

Způsob zapojení

V případě ucházení se o projekty platí klasická cesta reakcí na vyhlašované tendry na portálu EMITS. V případě zájmu o využití družicových dat DPZ pro vlastní vědecké či komerční účely, prosím postupujte dle pokynů na stránce ESA Earth Online, viz odkaz v levém panelu. Vhodnou cestou, jak se připravit na budoucí zakázky či se seznámit s potenciálními partnery a pracovníky ESA, jsou odborné semináře, kterých ESA každým rokem pořádá celou řadu. Kromě výukových kurzů pro studenty a mladé vědce jsou to odborné semináře na úzce zaměřená témata (nové mise, data mining, specifické techniky zpracování dat), setkání typu User Consultation Meeting, na nichž se scházejí všichni odborníci zainteresovaní v daném tématu (data z připravované družice, specifický projekt v DUE či VAE) a průmyslové dny věnované přípravě na budoucí veřejné zakázky většího rozsahu. Tyto meetingy jsou obvzláště vhodné pro přípravu projektových návrhů. Seznam všech akcí viz stránky EO Portal na odkaze v levém sloupci.