Jste zde

Družicový přístroj Space Radiation Micro-Tracker

Teleskop pro detekci energetických částic na bázi detektorů Timepix na japonské mikrodružici RISESAT

Space Radiation Micro-Tracker

Trvání projektu: 2011 až 2014

Vedoucí projektu: Michal Platkevič

Koordinátor projektu: Carlos Granja

Na Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT byla navržena a kompletně vyvinuta radiační kamera pro japonskou vědeckou mikrodružici RISESAT (Rapid International Scientific ExperimentSatellite), která bude vypuštěna v roce 2016. Tým z ÚTEF zvítězil v mezinárodní soutěži pro dodání inovativních vědeckýchpřístrojů na tuto experimentální družici, která je budována konsorciempředních japonských univerzit (Univerzity v Tohoku, Tokiu, Kjótu a Hokkaidu) s podporou japonské vlády v rámci svého národního programu World-Leading Innovative R&D on Science and Technology (FIRST). Projekt je zaměřen na vývoj, vypuštění a provoz kompaktní mikrodružice o hmotnosti 50 kg, která umožní efektivně implementovat nové špičkové technologie ve vesmírném výzkumu a zjednodušit vývojové a výrobní procesy.

České zařízení nazvané Space radiation mikro-tracker je založeno na dvou polohově citlivých pixelových detektorech Timepix s vysoce integrovanou mikroelektronikou na úrovni jednotlivých pixelů, na jejichž vývoji se ÚTEF dlouhodobě podílí spolu s přibližně dvaceti univerzitami a institucemi především z Evropy (včetně Evropské organizace pro jaderný výzkum CERN) v rámci mezinárodního vědeckého konsorcia pověřeného vývojem detektoru Medipix. Výhodou dané technologie je schopnost rozpoznat jediným kompaktním zařízením jednotlivé typy částic (např. rentgenové záření, protony, elektrony, lehké a těžké ionty), zaznamenat jejich toky se širokým dynamickým rozsahem, měřit energii, čas a polohu interakce a při tom určit s vysokým úhlovým rozlišením směr jejich letu. ÚTEF poskytuje také implementaci specifického hardwarového rozhraní a softwarovou podporu vyžadovanou pro provoz a řízení přístroje na družici RISESAT. Pozorování kosmického záření radiační kamerou bude zaměřeno především na precizní měření drah letu energetických částic, a to podél dráhy družice ve výšce 800 km. Tým z ÚTEF bude mít v plné kompetenci veškerá data, včetně jejich zpracování, vyhodnocování a publikování výsledků.

Ústav technické a experimentální fyziky

ÚTEF je výzkumným centrem Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) pro oblasti základního a aplikovaného výzkumu ve fyzice mikrosvěta. Výzkum se zaměřuje na vývoj pokročilé instrumentace a nové metodiky včetně inovativních aplikací např. v medicíně či kosmonautice. Ústav má dnes přes 80 zaměstnanců, z nichž pětinu tvoří cizinci. Zároveň jsou podstatnou částí týmu odborných pracovníků Ph.D. studenti a mladí vědci. Pracoviště je vybaveno moderními experimentálními přístroji, jako jsou pokročilé rentgenové mikro-radiografické a tomografické zobrazující stanice vlastní výroby. Součástí vybavení je rovněž Van de Graaffův urychlovač, který slouží i jako laditelný zdroj mono-energetických rychlých neutronů pro kosmický výzkum. Dále byly v ústavu sestaveny kompaktní zdroje gama záření určené pro kalibraci družicových přístrojů včetně přenosné stanice pro měření v laboratořích ESA.

Co vám účast v projektu přinesla

„Přínosem tohoto projektu bylo zapojení do nového mezinárodního konsorcia vedeného japonskými univerzitami, díky kterému se nám podařilo zcela samostatně vyvinout vlastní letový hardware a umístit jej na družici RISESAT. Experimentální charakter celé mise nám umožnil navrhnout inovativní zařízení s rozšířenými funkcemi, přičemž jsme využili zkušenosti s naším předchozím zařízením SATRAM, který byl sestrojen firmou CSRC Brno, a který úspěšně měří na oběžné dráze od května 2013 na palubě družice ESA Proba-V.“