Jste zde

Dětské kresby na sondě CHEOPS

Dětská výtvarná soutěž s evropskou sondou CHEOPS

V roce 2017 odstartuje do vesmíru evropský kosmický dalekohled CHEOPS (CHaracterising ExOPlanets Satellite), určený ke studiu extrasolárních planet, což jsou planety obíhající kolem jiné hvězdy než je Slunce a patřící tudíž do jiné než sluneční planetární soustavy.

Na své palubě ponese i kresby 3000 evropských dětí. Všichni, kterým je mezi 8 a 14 lety mohou přidat svůj výkres do této mimořádné vesmírné galérie. Výkresy je nutné zaslat nejpozději do 31. října 2015.

Přesně 3000 výkresů, které organizátoři obdrží do termínu uzávěrky, bude zmenšeno do formy tzv. mikrotečky a umístěno na jednu ze dvou plaket, které budou součástí sondy CHEOPS.

Pokud organizátoři obdrží méně než 3000 výkresů, budou k letu vybrány všechny, pokud bude výkresů více, bude potřebných 3000 výkresů vybráno losováním. Všichni účastníci, jejichž výkres bude k cestě do vesmíru vybrán, budou informováni v průběhu roku 2016.

Soutěže se mohou zúčastnit děti ze všech členských nebo spolupracujících zemí ESA ve věku 8 až 14 let dosaženém kdykoliv v průběhu roku 2015. Odeslaná práce musí být původní, nesmí jít o kopii jakéhokoliv jiného originálního díla. Soutěžní výkresy se předkládají organizátorům výhradně písemně na poštovní adrese: Cheops drawing competition, European Space Agency / ESTEC, SRE-A Office Ba 115, PO Box 299, NL-2200 AG Noordwijk, The Netherlands

Uzávěrka příjmu soutěžních prací je 31. října 2015 (rozhoduje datum poštovního razítka). Elektronické zaslání výtvarných prací není možné.

Výtvarné práce přihlášené do soutěže mohou být na jakékoliv téma, doporučuje se využít tématiky vesmíru, letů do kosmu, sondy CHEOPS a jejího hledání planet u jiných sluncí ve vesmíru. Jako nevhodné budou shledány a z výběru vyřazeny výkresy s tématikou náboženskou, rasovou, sexuální nebo politickou.

Výkresy musí být z důvodu překopírování na plaketu provedeny pouze černou čárovou kresbou (ideálně fixou nebo tužkou) a na standardním listu, vydaném organizátory soutěže. Ten je možné stáhnout ve formátu PDF z odkazu v levém panelu této stránky a vytisknout nejlépe na tvrdou čtvrtku s gramáží minimálně 150 g/m². Barevné výkresy nebudou do výběru přijímány. Každý autor smí poslat pouze jeden obrázek. Na výkresu musí být zároveň vyplněny všechny požadované údaje o autorovi – jméno, datum narození, poštovní a e-mailová adresa, stát a podpis rodičů se souhlasem k účasti.

Další informace o podmínkách zapojení do této výtvarné soutěže a informace o sondě CHEOPS najdou zájemci na webových stránkách, jejichž odkazy jsou v levém panelu této stránky. V případě dalších dotazů je možné se obrátit přímo na organizátory soutěže na e-mailové adrese CheopsCompetition@cosmos.esa.int

Organizátoři soutěže žádají účastníky, aby spolu se soutěžním výkresem zaslali zpět i dotazník pro zpětnou vazbu, který bude použit pro interní vyhodnocení soutěže a jehož údaje budou důvěrné a anonymní. Nezaslání tohoto dotazníku však nemá vliv na případné vyřazení výkresu z hodnocení. Preferovaný jazyk v dotazníku je angličtina, organizátoři však přijmou odpovědi i v jakémkoliv jiném evropském jazyce. Dotazník je ke stažení na stránkách soutěže.

Česká kosmická kancelář žádá mladé výtvarníky z České republiky, kteří budou do soutěže posílat své práce, aby kopii nebo sken výkresu poskytli i CSO na e-mailovou adresu halousek@czechspace.cz

Rádi později představíme české výkresy, které poletí ke hvězdám na palubě Cheopsova kosmického dalekohledu, na našich webových stránkách.