Jste zde

Debata ESA s občany

Zúčastněte se debaty o přínosech, směřování a roli Evropy v kosmonautice

V sobotu 10. září 2016 se ve všech 22 členských státech Evropské kosmické agentury (ESA) uskuteční první Debata občanů o přínosech, směřování a roli Evropy v kosmických aktivitách. ESA organizuje veřejnou debatu ojedinělou metodou, při které se z každého členského státu zúčastní přibližně 100 občanů, kteří budou diskutovat současně ve stejný den stejné otázky.

Účastníci budou vybíráni podle socio-demografických kritérií, aby v maximální možné míře reprezentovali svou zemi. Občané tak budou mít možnost říci v celodenní debatě svůj názor a podílet se na nastavení priorit současných a budoucích evropských kosmických programů. Konsolidované výsledky budou předány generálnímu řediteli ESA Janu Wőrnerovi. ESA se tímto snaží o společenskou otevřenost a další angažovanost ve společném dialogu s evropskými občany.

Lety do vesmíru, věda o vesmíru, průzkum vesmíru, nové technologie a inovace mohou přinášet odpovědi na sociální otázky a mohou být zdrojem inspirace pro budoucí generace. Debata občanů o přínosech, směřování a roli Evropy v kosmických aktivitách je premiérou – je to vůbec poprvé, kdy je budoucnost kosmických programů předložena široké debatě v tolika zemích. Debata je organizována ESA a koordinuje ji francouzská agentura Missions Publiques s podporou lokálních organizací v každé členské zemi ESA.

V České republice organizuje debatu Technologické centrum Akademie věd ČR v Praze za podpory Ministerstva dopravy a agentury CzechInvest. K zapojení do debaty není potřeba žádných zvláštních znalostí o vesmíru a kosmických programech. Smyslem akce je zprostředkovat pohledy běžných občanů vedení ESA. Několik týdnů před akcí obdrží vybraní účastníci časopis o kosmických aktivitách a související problematice. V průběhu akce budou vedeni videoklipy a organizátory akce. Účast v Debatě občanů je zdarma.

Více informací a registraci naleznete v externích odkazech tohoto článku.