Jste zde

Czechspace 05

Právě vyšlo 5. číslo časopisu Czechpsace.cz

Na konci srpna 2012 vydala CSO 5. číslo časopisu Czechspace.cz s přehledem aktuálních informací o kosmických aktivitách první poloviny roku 2012 v České republice.

Hlavním tématem pátého čísla je účast několika českých pracovišť na vývoji nové generace evropských nosných raket. Dále se například dočtete o unikátním českém přístroji, který již rok z paluby ruské družice SPEKTR-R měří vlastnosti slunečního větru.

Zájemci o dálkový průzkum Země zde najdou článek o tom, jak Světová banka používá družicová data pro vyhodnocování svých investic a o české účasti na tomto projektu. V neposlední řadě časopis obsahuje stručný výtah z analýzy a doporučení České kosmické kanceláře pro vládu ČR, která na listopadové Radě Evropské kosmické agentury rozhodne, kolik prostředků Česká republika po roce 2012 vloží do kosmického výzkumu a vývoje v podobě příspěvku do volitelných programů ESA. 

Časopis je k dispozici zdarma v tištěné podobě v sídle kanceláře či elektronicky ke stažení v příloze v levém panelu článku.