Jste zde

Czechspace 04

CSO vydává v polovině prosince 2011 čtvrté číslo časopisu Czechspace.cz

V polovině prosince 2011 vyydáváme čtvrté číslo časopisu Czechspace.cz, ve kterém jsou aktuální informace o kosmických aktivitách v České republice. Naleznete zde také přehled aktivit a služeb, které CSO poskytuje včetně soupisu významnějších akcí uspořádaných od roku 2006.

Hned na prvních stránkách časopisu Czechspace.cz se nachází přehled vybraných událostí ve světové i domácí kosmonautice a stručný přehled událostí nadcházejících. Následuje článek s výmluvným názvem "Proč?", ve kterém ředitel CSO Jan Kolář poodhaluje zákulisí politického rozhodnutí o vyřazení České kosmické kanceláře z nové struktury koordinace kosmických aktivit v ČR.Další článek popisuje významný český podíl na připravované sluneční sondě Solar Orbiter, která by se měla k naší mateřské hvězdě vydat v roce 2017.

V polovině roku se uskutečnil kurz NASA zaměřený na projektový management, jehož průběh čtenářům přiblížil jeden ze dvou českých účastníků. Dva následující články jsou věnovány konkrétním kosmickým projektům českých pracovišť. V prvním je popsána účast českých výzkumných týmu na experimentu Mars 500, který byl v listopadu zdárně ukončen. Druhý popisuje projekt měření a modelování pronikání družicového signálu do budov. Na závěr student Stanislav Fořt seznámí čtenáře se svými pocity z pobytu ve stavu mikrogravitace.