Jste zde

Czechspace 03

Vyšlo 3. číslo časopisu Czechspace.cz

Třetí číslo časopisu Czechspace.cz vydala CSO na konci června 2011. Kromě informací o kosmických aktivitách zde naleznete také pozvánky na semináře, workshopy a školení, které Česká kosmická kancelář pořádá či spolupořádá.

V úvodu časopisu se dočtete o nejdůležitějších událostech ve světové kosmonautice. Dále se zde nachází stručný popis Pobídkového programu ESA pro česká pracoviště a výsledků dvou výzev, které byly v rámci tohoto programu doposud vyhlášeny v roce 2009 a 2010.

Další články jsou věnovány třem projektům českých pracovišť. Jedná se o projekt na vývoj a výrobu mikroakcelerometrů pro družice Swarm, jejichž úkolem je zkoumat magnetické pole Země a procesy, které se v něm odehrávají. Dva projekty, se kterými bude čtenář seznámen, byly řešeny v rámci programu PECS a jedná se o projekt SOHO na zpracování dat ze sondy sledující Slunce a projekt FLOREO, v rámci něhož byl vyvinut informační systém pro včasnou předpověď povodňových jevů. Součástí těchto dvou článků jsou i rozhovory s řešiteli projektů.

Na závěr je uveřejněn článek o cestě Krtečka do vesmíru na palubě raketoplánu Endeavour. Pro česká pracoviště aktivně zapojená do kosmických aktivit bude jistě také zajímavá informace o 5. výzvě SPACE v rámci 7. rámcového programu EU a možnosti prezentace na 62. Mezinárodním astronautickém kongresu v Kapském Městě.