Jste zde

Czech Space Catalogue 2013

Katalog firem a výzkumných pracovišť se zájmem či zkušenostmi v kosmonautice / vydání 2013

Prosinec přinesl aktualizované vydání katalogu českých odborných pracovišť, které mají zájem o účast v mezinárodních kosmických projektech či s nimi mají již praktické zkušenosti. První verze, kterou CSO vydala před dvěma lety, sklidila u zahraniční komunity značný úspěch. Druhé vydání obsahuje 78 záznamů a je doplněno přehlednou mapkou.

Česká republika je již pět let členem Evropské kosmické agentury a během tohoto období česká účast na programu ESA pozvolna roste. Vydáním a šířením tohoto katalogu, který poskytuje souhrnné informace o zkušenostech, schopnostech a kapacitách českých odborných pracovišť, CSO přispívá k integraci českého kosmického průmyslu a vědecké obce do mezinárodní kosmické komunity. CSO katalog rozdává při všech vhodných příležitostech, kdy jedná se zástupci zahraničních firem, kosmických agentur a jiných zahraničních organizací, které mohou pro česká pracoviště znamenat potenciální příležitost k projektům kosmického výzkumu či k ryze komerčním zakázkám pro dodávky v kosmonautice. 

Katalog je k dispozici v elektronické podobě zdarma ke stažení v levém sloupci této stránky a v tištěné podobě si ho můžete vyzvednout osobně v sídle kanceláře.