Jste zde

CSO se zúčastnila ELGRA 2015

Účast českých vědců na sympoziu ELGRA 2015 byla úspěšná

Evropská asociace pro výzkum v podmínkách nízké gravitaci (ELGRA) uspořádala ve dnech 29. září až 1. října již 22. symposium zaměřené na problematiku výzkumu v podmínkách snížené gravitace, mikrogravitace a hypergravitace. Mottem letošního ročníku konaného na řeckém ostrově Korfu bylo „From Pythagoras to Free Fall“ a zúčastnila se jej téměř stovka vědců, v drtivé většině z Evropy.

Pracovník České kosmické kanceláře Michal Václavík, prezentoval společnou studii CSO, Fakulty strojní ČVUT, Matematicko-fyzikální fakulty UK a Kosmo Klubu na téma nízkonákladové pádové věže pro vzdělávací i vědecké úkoly. Po celou dobu konání sympozia práci reprezentoval poster v hlavním přednáškovém sále. Třetí den symposia, v úvodu dopoledního plenárního bloku, byla představena také v podobě krátké ústní prezentace. Reakce na studii byly pozitivní a vidina nízkonákladové transportovatelné pádové věže s možností navodit stav okolo 10-4 g po dobu 1-2 sekund byla vítána. V této věci byla také navázána spolupráce se španělským týmem, který pracuje s návrhem na využití kvadrokoptéry.

Jedním ze studentů a také druhým českým účastníkem sympozia byl Jiří Šperka z Masarykovy univerzity. Ten prezentoval výzkum klouzavého obloukového výboje provedený v rámci studentské soutěže ESA Spin You Thesis. Jiří Šperka uspěl i na sympoziu ELGRA 2015, kde byl jeho příspěvek vyhlášen jako nejlepší studentská prezentace v oblasti fyzikálních věd.

Michal Václavík se zúčastnil také Valného shromáždění ELGRA, jehož hlavním bodem byla volba nových funkcionářů. Sestava zůstala stejná a jediná změna nastala na pozici prezidentky, kterou byla zvolena Monica Monici. Ke konci září 2015 měla ELGRA 188 členů, z nichž jediným zástupce České republiky je právě Michal Václavík. Před pár lety nově ustanovená studentská sekce SELGRA má mezi svými členy dva české studenty. Další sympozium ELGRA se uskuteční v roce 2017 v Barceloně.