Jste zde

CSO pro ELGRA

CSO píše o českém výzkumu v podmínkách mikrogravitace pro newsletter ELGRA

V prosinci 2010 vyšel zpravodaj ELGRA - Evropské asociace pro výzkum v podmínkách nízké gravitace. Obsahuje výsledky zajímavých experimentů a krátké zprávy o činnosti ve vybraných evropských zemích. Do zpravodaje přispěla i CSO příspěvkem o českém výzkumu v mikrogravitaci.

Vzhledem k omezenému rozsahu newsletteru musel být rozsah článku zestručněn, ale i tak se do něj podařilo zařadit krátkou pasáž o historii.

V současné době se připravují tři nové experimenty. Zaprvé se jedná se o výzkum rozložení a intenzity záření na palubě Mezinárodní kosmické stanice ISS, který navazuje na starší projekt DOSIS/DOBIES, na kterém také spolupracovalo české vědecké pracoviště. Další dva experimenty se zabývají otázkami lidské fyziologie a jsou zaměřeny na studium vlivu intenzity fyzického cvičení na kinetiku výměny plynů a kardiovaskulární systém a dále dopad pobytu člověka ve vesmíru na kardiovaskulární systém, metabolismus a návrh metod protiopatření nežádoucích efektů.

Již v realizační fázi je projekt European Laser Timing (ELT), který je kompletně navržen a realizován českými pracovišti. Toto zařízení bude součástí systému atomových hodin, které budou vyneseny na Mezinárodní kosmickou stanici ISS v roce 2015 a umístěny na vnější platformě evropského laboratorního modulu Columbus. Zařízení ELT bude sloužit k synchronizaci atomových hodin ve vesmíru s atomovými hodinami na Zemi pomocí laseru.