CSG Kourou

Centre Spatial Guyanais

Guyanské kosmické centrum

Doba trvání programu: 2013 – 2015 (současné rozpočtové období)

Celkový rozpočet: 263,20 mil. €

z toho pokryto: 263,20 mil. €

přípěvek ČR: 1,37 mil. €

Obsah

Program CSG (Centre Spatial Guyanais) patří mezi povinné programy ESA a hradí se z něj náklady na provoz a rozvoj evropského kosmodromu. Přispívají do něj všechny členské státy, pro Českou republiku to znamená uhradit v rozpočtovém období 2013 až 2015 celkem 1,37 mil. €, které mohou čerpat česká pracoviště.

Ve Francouzské Guyaně nedaleko města Kourou se v roce 1964 Francie rozhodla vybudovat nový kosmodrom pojmenovaný Centre Spatial Guyanais. Po vzniku Evropské kosmické agentury v roce 1975 Francie svůj kosmodrom nabídla ke společnému užívání a ESA tak získala nezávislý přístup do kosmu. Díky blízkosti k rovníku má kosmodrom velice výhodnou polohu pro vypouštění nosných raket na dráhu přechodnou ke dráze geostacionární (geostationary transfer orbit, GTO). Starty z blízkosti rovníku jsou navíc energeticky výhodné a spotřebuje se při nich méně paliva. V současné době odsud ESA vypouští své nosné rakety Ariane 5 a menší raketu Vega a díky smlouvě s Ruskem také Sojuz.

ESA hradí zhruba dvě třetiny všech nákladů, které jsou mezi členské státy rozpočteny na základě jejich hrubého domácího produktu a zapojení do programů na vývoj a provoz jednotlivých nosných raket. Náklady se dělí na provozní a investiční. Provozní náklady zahrnují provoz kosmodromu a vypouštění nosných raket. Investiční náklady se dále dělí na tři skupiny. První pokrývá údržbu, obnovení a rekonstrukci veškerého vybavení s cílem zabezpečit potřebný výkon, dostupnost a bezpečnost pozemního segmentu. Další zahrnuje systém prevence technologické zastaralosti, který přispívá k zavádění nových a více účinných technologií. Poslední skupina se zaměřuje na vývoj a úpravu veškerých systémů tak, aby byly v souladu s vývojem technických a provozních požadavků nosných raket.

Způsob zapojení

Investiční aktivity v rámci jednotlivých období jsou vybírány CNES a po schválení ESA zveřejněny v elektronickém systému pro publikování veřejných zakázek EMITS.

Současný stav

ESA spolu s CNES vydala plán investic Guayanského centra a v letech 2013 - 2015 se očekává celkem 17 veřejných zakázek pokrývající širokou paletu technických oborů. Podrobněji se o nich můžete dočíst v článku Plán investic CSG (viz související články).