CSD2015

Konference pro české studenty a mladé profesionály se zájmem o kosmonautiku

Česká kosmická kancelář společně s Fakultou elektrotechnickou ČVUT (FEL ČVUT) organizují konferenci nazvanou Czech Space Day 2015. Je určena všem studentům a mladým profesionálům se zájmem o aktivní zapojení do kosmonautiky. Akce se uskuteční odpoledne 3. července 2015 v prostorách FEL ČVUT. Registrační formulář pro účast na této konferenci naleznete v levém sloupci v externích odkazech tohoto článku.

Konference Czech Space Day 2015 bude první akcí tohoto druhu v České republice. Jejím cílem je pomoci českým středoškolským a vysokoškolským studentům a mladým profesionálům v zapojení do národních a mezinárodních kosmických aktivit a je určena všem, kteří se o kosmonautiku zajímají a rádi by v ní aktivně působili.

Konference se bude konat v pátek 3. července 2015 od 13:00 do 20:00 na FEL ČVUT na adrese Technická 2, Praha 6 - Dejvice. Přesné místo konání bude upřesněno později na základě počtu registrovaných zájemců.

První část budou tvořit prezentace účastníků soutěže Czech Space Competition 2015. Tuto soutěž organizuje Česká kosmická kancelář, Space Generation Advisory Council, Gisat a Serenum. Účastníci mají za úkol vytvořit a do 28. června 2015 zaslat odborný článek zaměřený na téma související s kosmonautikou a tento článek v rámci konference odprezentovat. Vítěz, který bude oznámen na konci konference, získá finance na účast na kongresech International Astronautical Congress a Space Generation Congress, které se budou konat od 8. do 16. října 2015 v izraelském Jeruzalémě. Více informací o této soutěži naleznete v levém sloupci v souvisejících článcích.

Druhá část konference bude zaměřena na představení příležitostí pro zapojení do kosmonautiky. Budou zde prezentovány studijní obory na českých vysokých školách, možnosti studia v zahraničí, stáže v ESA i v českých společnostech, organizace sdružující studenty a mladé profesionály se zájmem o kosmonautiku, konference a semináře, letní školy, různé soutěže, projekty a další aktivity. Účastníci si tak odnesou komplexní a ucelený obraz o tom, jaké existují příležitosti a co pro své zapojení do kosmonautiky mohou udělat.

V poslední část i bude ponechán prostor pro prezentaci samotných účastníků konference. Každý bude mít příležitost vystoupit a krátce představit své současné aktivity v kosmonautice či plány na ty budoucí. To může napomoci k nalezení dalších mladých lidí, kteří mohou na rozvoji svých aktivit spolupracovat.

Program:

  • Prezentace účastníků soutěže Czech Space Competition 2015
  • Představení příležitostí pro zapojení do kosmonautiky
  • Prostor pro prezentaci aktivit a nápadů účastníků konference (je nutné sdělit při registraci)
  • Diskuze o zlepšení zapojení mladých lidí do kosmonautiky
  • Vyhlášení vítěze soutěže Czech Space Competitoin 2015
  • Společná večeře pro zájemce (je nutné sdělit při registraci)

Aktuální program včetně seznamu všech přednášejících je možné nalézt v přílohách v levém sloupci tohoto článku.

Registrační formulář pro účast na této konferenci naleznete v levém sloupci v externích odkazech tohoto článku.

V případě zájmu o více informací, individuálních problémů či jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na autora článku prostřednictvím kontaktního formuláře na této stránce.